Santa pinugutan sa paniniwala (1)

Bandera - - Front Page - Ni Leifbilly Begas Saint Afra Saint Agrippina Saint Basilissa Saint Cecilia Saint Dymphna

GAANO mo kamahal ang Diyos? Ano ang kaya mong gawin para sa kanya? Hanggang saan mo siya ipaglalaban?

Ayon sa isinulat ni Mar y Habe r s roh sa TopTenz, mayroong mga babae na pinugutan ng ulo dahil sa kanilang paniniwala sa Diyos. Hindi matatawaran ang tapang ng mga babaeng ito.

Isang vestal virgin ni goddess Venus si Afra pero na-convert siya bilang isang Kristiyano.

Ang kanyang pamilya ay taga-Cyprus na lumipat s a Aug s b u r g sa Bavari a , Germany at kanyang inilaan ang buhay kay Venus na diyos ng kagandahan at pagmamahal.

Pero nagbago ang lahat ng makausap niya ang bumisitang si Bishop Narcissus ng Gerona, Spain.

Tumakas noon si Narcissus sa Espanya matapos na ipag-utos ni Emperor Diocletian na patayin ang mga Katoliko.

Tumanggi si Afra na talikuran ang kanyang paniniwala kay Hesus kaya siya ay ipinapatay.

Sinasabi na noong 304 CE, itinali siya sa kahoy at sinunog kasama ang kanyang ina at tatlong katulong sa tabing ng ilog Lech sa Augsburg.

Pe r o m ay r o o n g dokumento na nagsasabi na si Afra ay pinugutan at ang kanyang katawan ay inilibing sa malayong lugar.

Mayroong libingan sa Augsburg na sinasabing naglalaman ng labi ni Saint Afra.

G a l i n g s a marangyang pamilya ng Roma s i Ag r i p p i n a . Sinasabi na marami ang humahanga sa kanyang kagandahan.

Gaya ng ibang maharlika noong kanyang panahon, ang kanyang buhay ay inialay niya sa paglilingkod sa diyos ng mga Romano.

Siya ay naging Kristiyano noong kanyang kabataan at nanatiing birhen sa kabila ng pagtutol dito ng kanyang ama na ang nais ay magpakasal siya sa isang lalaki n a mu l a rin sa marangyang pamilya.

Matapos na pahirapan, si Agrippina ay pinugutan ng ulo noong 262 CE sa utos ni Emperor Valerian.

Ang kanyang labi ay inilipat sa Mineo, Sicily. Ang kanyang libingan ay sinasabing pinangyarihan ng maraming himala at divine intervention kasama ang proteksyon laban s a masamang panahon at paggaling sa ketong at bacterial infections.

Ang relic ni Saint Agrippina ay nasa Constantinople.

Ipinanganak si Basilissa noong third centur y. Mataas ang kanyang antas sa lipunan ng Roma.

Naulila siya sa batang edad ay naging interesado sa pag ig ing Kr istiyano. Ang nagturo sa kanya ay si Eugenia na isa ring bagong convert at naging martyr.

Nais ng umampon kay Bas i l issa na p a k a s a l a n n i to ang mayamang si Pompeius pero tumanggi siya dahil inilaan na umano niya ang sarili para sa Diyos.

Noong 304 CE siya ay pinugutan sa utos ni Emperor Gallienus dahil sa pagtanggi na magpakasal at itakwil ang kanyang paniniwala.

Ang kanyang labi ay inilibing sa Via Salaria sa Rome. Ang kanyang relic ay n a s a Br i t t a ny sa France.

Ga l ing d in sa marangyang pamilya si Cecilia na nagpakasal kay Valerian.

Sa gabi ng araw ng kanilang kasal, sinabi ni C e c i l i a na i b i b i g ay lamang niya ang sarili kay Valerian kung magpapalit ito ng relihiyon at magiging Kristiyano.

Isang pagano ni Valerian. Nangako naman si Cecilia na patuloy na mamahalin ang lalaki pero hindi ito makikipagtalik sa kanya kung hindi ito magiging Kristiyano.

Sinabi niya sa lalaki na mayroong anghel na nagbabantay sa kanyang katawan at magpapakita umano ang anghel kay Valerian kung magpapalit ito ng relihiyon.

Nag-convert si Valerian at naisama pa nito ang kapatid na si Tiburtius. Pareho umano nilang nakita ang anghel na sinasabi ni Cecilia.

Maram i pang nakumbinsi si Cecilia na maging Kristiyano at ang tagumpay niyang ito ay naging hudyat din ng kanyang pagbagsak.

Hinanap siya at ang kanyang mister ni Turcius, isang sundalo ni Emperor Marcus Aurelius.

Nang mahuli sila ay pinugutan. Sinasabi na hindi napuruhan si Cecilia sa taga sa kanyang leeg at nabuhay pa ito ng tatlong araw bago namatay dahil sa kanyang sugat.

Namatay si Cecilia sa Sicily sa pagitan ng 176 hanggang 180 CE. Ang kanyang bahay ay ginawang simbahan.

Ipinanganak si Dymphna sa hilagang Ireland noong 7th century. Ang kanyang ina ay Kristiyano at ang kanyang ama ay isang pagan king na ang pangalan ay Airgíalla.

Sa edad na 14 ay namatay ang kanyang ina na sinundan niya ng paglalaan ng kanyang sarili sa Diyos at nangako na mananatiling birhen.

Matagal na nagluksa ang kanyang ama at nangako na kung muling magpapakasal ang babae ay dapat kamukha ng kanyang namayapang asawa.

Umalis si Dymphna at lumipat sa Gheel, Belgium at doon nagtago. Na h a n a p s iya ng kanyang ama at nais nito na magpakasal sa kanya. Nang tumanggi ang anak, pinugutan siya nito ng ulo.

Sa edad na 15 si Dymphna ay naging martyr noong 620 CE.

Siya ang naging patron ng mga mayroong sakit sa pag-iisip at biktima ng incest.

Isang simbahan ang itinayo noong 1349 sa siyudad kung saan siya pinaslang. Naroon ang kanyang re lic na pinaniniwalaan na nakapagpapagaling ng mga may problema sa pagiisip. Itutuloy

SSAAIINTT AAFFRAA

SSAAIINTT CCEECCIILLIIAA

SSAAIINTT AAGGRIIPPPPIINAA

SSAAIINTT BAASSIILLIISSSSAA

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.