SUPER HOROSCOPE Makapag-aabroad ba si misis? (2)

Bandera - - Front Page -

Sulat mula kay Baron ng Bantan, Orion, Bataan Problema:

1. Matagal nang nagaaplay ang misis ko sa abroad bilang DH pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakaalis. Naisipan kong kumonsulta sa i nyo upang t a nungin kung may pag-asa pa kaya siyang makaalis. Malaki- laki na rin kasi ang nauubos namin sa mga gastusin, pero ang pangako sa kanya ng agency ay tatawagan. Naaawa na ako sa kanya kasi inip na inip na siya at lungkot na lungkot na siya sa buhay niya.

2. Ano ba sa palagay n’yo, makakaalis pa ba a n g m i s i s ko o pa g aaplayin ko na lang siya ng ibang trabaho dito sa bansa para hindi siya mainip? August 7, 1989 ang birthday ng misis ko a t November 28, 1984 naman ang birthday ko.

Umaasa, Baron ng Orion,

Bataan Solusyon/Analysis: Astrology:

An g zodiac sign mong Sagittarius (Illustration 2.) at Leo naman si misis ay nagsasabing pareho kayong susuwertehin sa pag-aabroad. Ito ay mangyayari sa buwan ng Hulyo, Agosto, Nobyembre o kaya’y Disyembre sa taon ito. Numerology:

Ang birth date na 7 ni misis ay nagsasabing sa sandaling s i ya ay nakapag-abroad, magtuloy-tuloy na ang kanyang suwerte. Magpapabalikbalik siya doon hanggang g u s to ni y a , n a magiging daan upang tuloy- tuloy na rin siyang umasenso at lalo pang umunlad ang inyong kabuhayan. Graphology:

Maganda na ang pirma ng iyong misis, kulang na lang ay ang mahabang krokes sa letrang “t”. Sabihin mo sa kanya, habaan dapat ang krokes ng letrang “t ”. Sa ganyang lagda ay mas mabilis na siyang susuwertehin at magtatamo ng marami pang mas magagandang kapalaran. Huling payo at paalala:

Baron, ayon sa kapalaran ninyong magasawa, lalo na ni misis, hindi siya dapat mainip sa halip magtiyaga-tiyaga lang muna siya paghihintay. Nakatakda na ang magaanap, tulad nang nasabi na, sa buwan ng Hulyo, Agosto, Nobyembre o kaya'y Disyembre ngayong taon, magaganap na ang isang mabunga at mabiyayang pangingibang- bansa na magiging simula upang tuloy-tuloy na rin umunlad at lalo pang um a s en so an g kabuhayan ng inyong pamilya. Sa bandang huli ay makapaga-abroad ka rin upang mas mabilis pang umunlad at lalo pang lumago ang inyong kabuhayan hanggang sa tuluyan nang yumaman.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.