Tanong hinggil sa DOLE Clinic

Bandera - - Front Page -

dards, labor relations, at tulong pangkabuhayan

Ang lahat ng k agawaran at ahensya ng DOLE ay inaatasang magbigay ng mga kinakailangang information, education and communications materials na naaayon sa kanilang kakayahan at mandato sa mga nasasakupan nitong lugar upang umagapay at tumulong sa DOLE community outreach program.

Lahat ng mga regional director ay dapat na siguruhin na ang mga materyales sa Labor and Employment Education Services (LEES) ay nakahanda at madaling makuha ng publiko sa mga LGU sa pamamagitan ng PESO,

Kasunod ng pagtatayo ng community service program, ang mga DOLE regional offices, bureaus, at agencies ay magsasagawa ng one-day forum sa mga isyu sa labor and employment ng isang beses kada buwan at makikipagtulungan sa mga LGU.

Ang mga miyembro ng komite ay ang chairperson ng National Labor Relations Commission, mga administrator ng Overseas Workers Welfare Administration at Philippine Overseas Employment Administration, ang executive director ng National Conciliat i o n and Me d i a t i o n Board, at mga direktor ng Bureau of Working Conditions, Bureau of Labor Relations, Bureau of Local Employment, Bureau of Workers with Special Concerns, kasama ang Administrative Service bilang secretariat. Labor Communica

tions Office Department of Labor

and Employment Intramuros, Manila Telephone Nos.: 5273000 local 621-627 Fax No.: 5273446

May nais ba kayong isangguni sa Aksyon Line? Maaari kayong sumulat sa aming tanggapan Aksyon Line c/o Inquirer Bandera, MRP bldg., Mola st. cor. Pasong Tirad st., Makati City o kaya ay magemail sa j e n n i f e rbilog@yahoo.com.ph or jenniferbilog97@ gmail.com.

Hangad ng Aksyon Line na buong puso namin k a yo n g mapaglingkuran sa abot ng aming makakaya.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.