Busy ka ba sa end of the world? (2)

A

Bandera - - Front Page - Ni Leifbilly Begas

NO ang gagawin mo kung alam mo na ngayon na ang huling araw ng mundo? Hindi huling araw mo na sa mundo, kundi katapusan na ng mundo.

Ilang beses nang hinulaan kung kailan matatapos ang mundo at kung paano ito mangyayari.

At kahit na ilang beses nang pumalpak ang hula ( dahil nandito pa rin tayo), patuloy pa rin ang panghuhula kung kailan magugunaw ang mundo, ayon sa isinulat ni Simon Griffin sa ListVerse.

Sa psychic community, tanyag si Jeane Dixon.

Bukod sa pagiging malapit kina President Nixon a t Re a g a n , si Dixon ay mayroong column at nagsulat ng ilang libro bukod pa sa pagsusulat ng horoscope para sa mga aso.

Noong 1973, inilathala ni Dixon ang kanyang pinakasikat na librong The Call to Glory na pinaniniwa laang prediksyon kaugnay ng mangyayari sa mundo.

Sinasabi na magsisimula ang pagtatapos ng mundo sa 2020 . Maririnig umano ang salitang “It i s done” sa buong mundo na siyang hudyat ng Second Comi n g n i Kr i s to at ang kanyang pakikipaglaban kay Satanas hanggang sa 2037.

Ang problema kay Dixon, marami sa kanyang hula ay mali kaya isinunod sa kanyang pangalan ang Je a n e Dixon Effect.

Ayo n naman kay Dixon, ang impormasyong nakukuha niya ay tama pero mali lang ang kanyang interpretasyon.

Kung duda ka sa psychic at ang gusto ay ang impormasyon mula sa Bibliya, ang dapat mong pakinggan ay si F. Kenton Beshore , pangulo ng World Bible Society.

Ayon kay Beshore, ang Armageddon ay mangyayari sa 2021.

Ang isa sa dahilan kung bakit pinili ang 2021 ay dahil sa interpretasyon ng fig tree. Ayon sa parabola, nagalit ang magsasaka dahil hindi nagbubunga ang kanyang puno nang tatlong taon.

Nang puputulin na niya ang puno ay mayro o n g nakiusap na hayaan muna ito nang isang taon sa kanya upang muling magbunga. Kung hindi pa rin ay saka na lamang ito putulin.

Pinaniniwalaan na ang Diyos ang magsasaka at si Hesus ang umawat sa kanya sa pagputol sa mga hindi sumusunod.

Sa kanyang librong When, sinabi ni Beshore na babalik si Hesus isang henerasyon mula nang itatag ang Israel na mang y ay a r i sa 2028.

Dahil kailangan munang kalabanin ni Hesus ang kasamaan sa 2021 ay magsisimula na ang pagbabalik nito.

Itinatag ang Messiah Foundation International noong 2002. Ang kanilang paniniwala ay pinaghalong Christianity, Judaism, Islam, at Hinduism.

Naniniwala ang Messiah Foundation na alam ng mga scientist na mayroong dambuhalang asteroid na babangga sa mundo sa 2026.

Kaya gumawa umano ng armas ang mga scientist upang sirain ang asteroid taliwas sa paniniwala ng Messiah Foundation.

Kapag tumama umano ang asteroid ay magsisimula na ang pagb a b a l i k n i He s u s at kanyang ililigtas ang mga nararapat.

Pero hindi solo si Hes- us, babalik din umano si Mahdi (the Islamic Redeemer) at ang avatar ni Kalki (ang final reincarnation ni Vishnu).

Sinasabi na babalik din ang founder ng Messiah Foundation na si Sublime Eminence Ra Riaz Gohar Shahi, pero buhay pa siya hanggang ngayon.

Kapag nababanggit ang pangalan ni Isaac Newton, ang agad na pumapasok sa ating isi- pan ay ang siyensya dahil sa kanyang gravity theory.

Si Newton ay naniniwala sa Diyos at naniniwala rin siya na nasa Bibliya ang mga clue para malaman kung kailang magugunaw ang mundo.

Ma s a l i m u o t ang kalkulasyong ginawa ni Newton para malaman kung kailan magugunaw ang mundo matapos umano ang mahabang panahon ng korupsyon sa Simbahang Katolika.

Sinabi ni Newton na taong 800 nagsimula ang pagbibilang ng korupsyon.

Sa Book of Revelat i o n s nabanggi t ang “time, times, and the dividing of time” na ang ibig umanong sabihin ay isang taon, dalawang taon at kalahating taon o 3 1/2 taon sa kabuuan. May- roon ding nabanggit na 42 buwan na umaabot sa 1,260 araw sa lumang k a l e n d a r yo n g mga Hudyo.

Sa kanyang kalkulasyon, magugunaw ang mundo sa 2060.

Pero sinabi ni Newton na maaaring mas matagal pa sa 2060 bago magunaw ang mundo at wala siyang nakikitang dahilan upang mapaaga ito. Magkakaiba man ang paniniwala, naniniwala sa Diyos ang mga Hudyo, Kristiyano at Muslim.

May naniniwala pa nga na iisa lang ang Diyos na sinasamba ng mga ito subalit sa magkakaibang katauhan o pe r s o n a lamang.

Parang si Iron Man na bukod sa kanyang pelikula ay lumalabas din sa iba gaya ng Spiderman.

Ayon sa isang Islamic hadith (sayings), ang pagtatapos ng mundo ay hindi isang araw lang kundi serye ng pangyayari.

Magsisimula umano ang pagtatapos ng mundo sa mga gera at panggigipit sa mga Muslim (teka ngayon na ba ito?).

Lalabas umano ang Madhi, ang awaited one, na siyang magsasamasama sa mga Muslim upang paghandaan ang pagbabalik ng propeta na paniwala ng ilan ay si Hesus.

Ayon kasi sa isang hadith, sinabi na sisirain ng anak ni Maria ang krus at papatayin nito ang baboy.

Ang pagsira sa krus ay nangangahulugan umano na pagsira sa Kristiyanismo. Ang pagpatay naman sa baboy ay nangangahulugan na pagbabalik ng Judaism na inabandona ng Kristiyanismo.

Naniniwala si Said Nur s i , isang Muslim scholar, na natukoy niya ang timeline para sa pagwawakas ng mundo.

Ayon sa kanya, matatapos ang mundo sa lindol, apoy at paglitaw ng isang halimaw na mayroong iisang mata na makikipaglaban kay Gog at Magog.

Ang Gog at Magog ay makikita sa Torah ng mga Hudyo, Quran ngMuslim at Bibliya ng Kristiyano.

Mangyayari ang pagtatapos ng mundo sa 2129.

Hinihintay ng mga naniniwala sa Judaism ang pagbabalik ng Messiah. Ang tanong lang ay kung kailan ito.

Kaya gumawa si Rabbi Eliyahu ng Vilna, isang scholar noong 18th-century, ng isang orasan o pagbibilang para malaman ang pagdating ng Messiah.

Ayon sa Psalm 90:4 sa bawat 1,000 taon ay isang araw lamang sa mata ng Diyos at ginamit ito ni Elivahu sa anim na araw ng likhain ng Diyos ang lahat.

Iba ang kalendaryo ng Hebreo sa Gregorian calendar. Ang bagong araw nila ay nagsisimula sa paglubog ng araw at hindi sa pagsikat nito.

Kaya sa 6000 Messianic Age magsisimula ang pagwawakas o sa Setyembre 30, 2239.

Si Rashad Khalifa ay i s a n g Eg y p t i a n b i ochemist at self-declared divine messenger ng Diyos.

Noong 1960s, gumamit si Khalifa ng mga computer upang hanapin ang mga mathematical codes na nakatago sa Quran.

Noong 1970s, sinabi niya na natukoy na niya kung kailan magugunaw ang mundo matapos niyang malaman na ang numero 19 ang susi sa pagbubukas ng sikreto.

Halimbawa umano rito ang unang verse ng Quran na may 19 letra at ang unang verse ng huling rebelasyon.

Kapag ang pangalang Rashad Khalifa ay ginamitan ng geometry (A=1, B=2, etc.), ang kabuuan nito ay 19 kaya siya umano ang natukoy na magsasabi ng pagtatapos ng mundo.

Gamit ang iba’t ibang numero mula sa Quran, s i n a b i n i K h a l i f a na matatapos ang mundo sa 2280.

Pagdating ng katapusan, isang tambuli ang pa tu tunug in a t mabibiyak o guguho ang lupa. Ang ikalawang lupa ay langit ang malilikha at doon maninirahan ang mga karapatdapat.

Tinatayang umaabot na sa 4,200 ang mga relihiyon sa kasaysayan ng t a o . Hi n d i lahat ay naniniwala kay Buddha pero iginagalang ito maging ng mga hindi sumusunod sa kanilang paniniwala.

Naniniwala rin sila sa reincarnation.

Pinaniniwalaan na nabuhay s i Gautama Buddha noong 563 hanggang 483 BC. Sinabi niya na makakalimutan ang kanyang mga turo 5,000 taon matapos ang kanyang kamatayan o sa AD 4517 kung kailan malulunod sa kasalanan ang tao.

Darating naman ang isa p a n g Bud d h a si Ma i t re ya na mul i n g bubuhayin ang relihiyon sa susunod na 80,000 taon.

Matapos ito ay lalabas ang sermon ng Seven Suns. Ang una ay ang ating araw na tutuyo sa ating planeta.

Sa pag lap it ng ikalawang araw ay mamamatay ang lahat ng hayop. Ang ikatlo, ikaapat at ikalimang araw ang tutuyo sa mga ilog, lawa, at dagat.

Ang ikaanim na araw naman a n g m a g p apasabog sa mga bulkan.

Ang ikapitong araw naman ang susunog sa nalalabi sa mundo at uupos sa anumang natitira pa. Buti na lang hindi ko na ‘yun aabutan.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.