Heart Enemies

Bandera - - HEART 2 HEART -

Mahuhulog na si Charlene pero hindi pa rin maatim ni Laila ang mamatay ito.

Alam niyang kapag hindi niya pinigilan, mababasagan ito ng ulo sa ibaba kung sa ibaba kung saan napakatigas ng marmol.

Nahawakan niya ang kamay nito at nagawang maitaas sa fight stage.

Namumutla sa takot si Charlene, akala kasi ay katapusan na niya.

Nanginginig pa rin si Laila, akala ay napatay na ang kaaway na mortal.

"Hindi ka man lamang ba magpasalamat, ha? Iniligtas ko ang buhay mo kahit alam ko na para sa akin sana ang naputol na lubid!

Alam kong ikaw ang humiwa noon para kapag napatapat ako ay itutulak mo na lang ako!"

Hindi pa rin makasagot si Charlene.

Nayanig sa muntik nang kamatayan.

"Kailan ka ba titigil, ha? Marami ka nang nasirang buhay! Marami ka nang pinatay!"

Biglang nanlisik ang mga mata ni Charlene. "Dumarami dahil hindi ka pa rin mamatay-matay! Mamatay ka lang at magbalik sa akin si Dave, sinisiguro ko sa iyo na hindi na madadagdagan ang mga taong kinuha ko ang buhay!" "Iyan na ba ang pasasalamat mo sa akin?" Nanuya si Charlene.

"Kulang pa ba 'yan? Gusto mo dagdagan ko ng ..." At bumangon si Charlene para bigyan ng deadly karate chop si Laila.

Pero kaybilis nasangga ni Laila iyon. At pinilipit niya ang kamay at braso ni Charlene. Naparalisa halos ang buong katawan ni Charlene sa sakit.

"Araaaaay! Hindi pala totoong puro depensa ka lang! Killer ka rin, nagbabait-baitan lang!"

"Kasama sa defense ang pagpilay ng kaaway!"

"Napipilay na ako! Tama naaa!"

Pero lalo pang pinilipit ni Laila ang braso ni Charlene. "Alam mo, itinuro din naman sa depensa ang ganito. Hindi mo na magagamit ang kamay na ito para pagtangkaan akong patayin."

Napasigaw na sa sakit si Charlene..

Nanonood pa rin ang NAKA-TELEVISE ang buong pangyayari. Napapanood ng mga preso.

Isa sa kanila si Dave. Napasigaw sa tuwa si Dave dahil sa katapangan ng asawa. "I'm proud of you, Lai! I'm proud of you!" Itutuloy...

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.