Gustong humaba ang buhay? Magbakasyon

Bandera - - HEALTH WELLNESS -

MAHILIG at malimit ka bang nagbabakasyon?

Kung oo ang sagot mo, you are one lucky guy. Dahil alam mo bang mabuti iyang para sa iyong kalusugan?

May lumabas kasi na bagong pag-aaral na ibinahagi sa European Society of Cardiology Congress 2018 na nagsasabi na makatutulong ang pagbabakasyon para humaba ang iyong buhay.

Isinagawa ng mga mananaliksik mula sa University of Helsinki, Finland, ang nasabing pag-aaral na tumingin sa 1,222 middle-aged male executives na ipinanganak sa pagitan ng 1919 at 1934 at isinama sa Helsinki Businessmen Study noong 1974 at 1975.

Ang lahat ng mga kalahok ay nahaharap sa risk factor para sa cardiovascular disease kabilang ang paninigarilyo, high blood pressure, high cholesterol, elevated triglycerides, glucose intolerance at overweight.

Malayang hinati ng mga mananaliksik ang mga kalalakihan sa dalawang grupo kung saan mayroon itong intervention group na bi-nubuo ng 612 kalahok na binigyan ng oral at written advice kada apat na buwan para magsagawa ng aerobic physical activity, kumain ng masustansiyang pagkain, makamit ang tamang timbang at pagtigil sa paninigarilyo para mapabuti ang kalusugan.

Kung ang mga nasabing paraan ay hindi epektibo, ang kalahok ay binibigyan din ng mga gamot na rekomendado sa panahon ng pag-aaral para mapababa ang kanilang blood pressure at lipids.

Ang nalalabing 610 kalahok ay nagsilbing control group na tumatanggap ng karaniwang healthcare at hindi sila nakikita ng mga mananaliksik.

Matapos ang limang taon, nabatid ng grupo na ang panganib ng cardiovascular disease ay nabawasan ng 46 porsyento sa intervention group kumpara sa control group.

Subalit sa pagtatapos ng 15-year follow-up noong 1989 naging mas marami ang namatay sa intervention group kaysa sa control group.

Para mabatid kung bakit ito nangyari, pinalawig ng mga mananaliksik ang kanilang follow-up sa 40 taon kung saan sinuri nito ang national death registers at mga naunang hindi naulat na datos sa mga kalahok tulad ng kanilang trabaho, pagtulog at pagbabakasyon.

Nalaman na ang maigsing pagbabakasyon ay may kaugnayan sa mas mataas na bilang ng fatality rate sa intervention group, kung saan ang mga kalalakihan mula sa intervention group na nagkaroon ng tatlong linggo o mas mababang taunang bakasyon ay mayroong 37 porsyento na mas mataas ang panganib ng kamatayan sa pagitan ng 1974 hanggang 2004 kumpara sa mga nagbakasyon ng mahigit sa tatlong linggo.

Subalit ang panahon ng pagbabakasyon ay wala namang epekto sa peligro ng pagkamatay sa control group at ang death rate ng dalawang grupo ay parehas sa mga taong 2004 hanggang 2014. — AFP

SIGURO pamilyar ka naman sa programa kaugnay ng pagtuturo sa mga babae ng pagsalat sa kanilang dibdib para malaman kung mayroong bukol na maaaring kanser (breast self-examinations)?

Marahil ang hindi mo alam, dapat ding nagsasagawa ng pagsasalat ang lalaki sa kanyang sarili? Hindi sa dibdib kundi sa itlog.

Ayon sa Johns Hopkins Medicine maaaring agad na matukoy kung mayroong testicle cancer ang isang lalaki sa pamamagitan ng pagsalat. Ang testicle cancer ang isa sa pinaka-karaniwang kanser sa mga kalalakihan at kung maagang matutukoy ay mas madali itong magagamot.

Payo ng testicular cancer expert na si Philip Pierorazio, mula sa

Brady Urological Institute ng Johns Hopkins, gawing regular ang pagsalat sa itlog upang malaman kung mayroong pagbabago rito na maaaring kanser na.

Mataas ang survival rate ng testicle cancer pero makakatulong ang maagang pagtukoy sa kanser na ito upang mabawasan ang kinakailangang chemotherapy sessions at radiation.

Kung maaga rin na made-detect ang testicle cancer ay posible na surgery lang ang kailanganing gawin.

Hindi dapat mangamba kung mas malaki ang isa sa isa dahil ito ay normal. Madalas ding napagkakamalang problema ang epididymis o mga nakaumbok na mga ugat sa paligid ng itlog.

Ang epididymis ay bahagi ng reproductive system kung saan ang sperm o punla ay nagmamature at natututong lumangoy.

Salat

1. Kakailanganin lamang ng dagdag na limang minuto sa paliligo para magawa ito. Makatutulong ang pagligo ng mainit na tubig dahil nare-relax ang scrotum at muscle na humahawak sa itlog u-pang makapagsagawa ng mabuting pagsasalat.

2. Umpisahan sa isang itlog. Kapain ang itlog upang malaman kung mayroon itong bukol. Madalas na hindi masakit ang cancerous tumor.

3. Kung magiging regular ang pananalat sa itlog ay mas madaling mapapansin kung mayroong pagbabago.

4. Maging mapagmatyag kung mayroong mararamdamang sakit o kung mayroong pagbigat ng itlog na maaaring dahil sa tumutubong tumor.

5. Gawin din ang pagkapa sa kabilang itlog.

Maaaring gawin ang pagkapa sa itlog isang beses kada buwan upang mas madaling mapansin kung mayroong pagbabago.

Huwag ipagwalangbahala kung mayroong nasalat. Mas makabubuti na magpakonsulta sa doktor.

Sa isang pag-aaral tumatagal ng apat hanggang anim na buwan bago magpapasuri ang isang lalaki sa doktor mula sa araw na napansin niya ang bukol. Ang panahong ito ay sa-pat na upang lumala ang kanser.

May mga pagkakataon na hindi kanser ang bukol pero mas makabubuti pa rin na kumonsulta sa doktor.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.