Pension ng tatay sa SSS, makukuha kaya?

Bandera - - FRONT PAGE -

ng primary beneficiairies. Ang itinuturing na primary beneficiaries ay ang ligal na asawa at ang mga menor de edad na anak ng miyembro.

Ang bawat menor de edad na anak ay mabibigyan din ng dependent's pension na katumbas ng P250 o 10 porsiento ng basic pensiyon. Ang benepisyong ito ay matitigil lamang kapag umabot ang nasabing anak sa 21 taong gulang, mag-asawa, o makapagtrabaho. Ito ay i-pinagkakaloob sa limang menor de edad na anak, simula sa pinakabata.

Kung walang primary beneficiaries, ang susunod na maaaring makatanggap ng benepisyo ay ang mga magulang ng namatay na miyembro. Sila ang itinuturing na secondary be-neficiaries.

Kung wala na ring secondary beneficiaries, ang maaaring makatanggap ng benepisyo ay ang mga designated beneficiaries o kung sinuman ang mga nakatala sa SSS Form E1 at E4.

Lump sum death benefit lamang ang naibibigay sa mga secondary at designated beneficiaries.

Kung ang namatay na miyembro ay retiree pensioner na dati, at wala itong primary beneficiaries, ang kanyang mga ligal na tagapagmana ay makatatanggap lamang ng natitirang pensiyon na nakapaloob sa five-year guaranteed period.

Sa kaso ni B. Carpio, nabanggit niya na ulila na siya at ipinagpapalagay namin na siya ay hindi na menor de edad. Dahil sa walang primary beneficiaries ang kanyang ama, ang mababayaran ng lump sum death benefit ay ang kanyang lolo at lola. Kung sakaling wala na rin siyang lolo at lola, at kung siya ang nakatalang benepisyaryo ng kanyang ama, siya ang maaaring mabayaran ng benepisyo.

Pinapayuhan namin si B. Carpio na maghain ng aplikasyon para sa benepisyo sa pagkamatay sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS. Kailangan na magsumite ng napunan na Death Claim Application Form kalakip ng Sinumpaang Salaysay, death certificate ng kanyang ama na sinertipika ng Philippine Statistics Authority o Local Civil Registrar, at certified true copy ng kanyang birth certificate. Magdala din siya ng litrato niya, napunang signature form at valid ID, at ID ng kanyang ama. Nawa'y nabigyan po naming ng linaw ang bagay na ito.

Salamat po. Sumasainyo, May Rose DL Francisco Social Security Officer IV SSS Media Affairs Department Noted: Ma. Luisa P. Sebastian Department Manager

May nais ba kayong isangguni sa Aksyon Line? Maaari kayong sumulat sa aming tanggapan Aksyon Line c/o Inquirer Bandera, MRP bldg., Mola st. cor. Pasong Tirad st., Makati City o kaya ay mag-email sa jenniferbilog@yahoo.com.ph or jenniferbilog1977@ gmail.com.

Hangad ng Aksyon Line na buong puso namin kayong mapaglingkuran sa abot ng aming makakaya.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.