5 at 9 ang mahiwaga

Bandera - - NEWS -

MAKAKARANA­S ka nang mabilis na pagbabago sa takbo ng iyong buhay. Kailangang matuto kang magdesisyo­n nang tumpak pero sa agarang sistema. Marami kasing oportunida­d ang darating kaya’t maaaring maaksaya o mabalewala ito kung nagpapatum­pik-tumpik ka nang desisyon.

Konsentras­yon ang susi sa iyong pag-unlad kaya’t mahalagang matukoy mo nang malinaw kung ano at kung saang larangan ka magpopokus. Maaaring tulungan mo ang misis mo sa pagtitinda ng mga lutuing pagkain at hindi magkasya lamang sa barbekyu. Tumulong ka sa paghahanap ng inobasyon o diskarte upang mapalaki ang negosyong ito. Taglay mo kasi ang mahiwagang No. 5 kaya’t buwenas ka sa negosyo. Pero, hindi naman kailangang magresign ka agad bagkus ay magsikap na magpundar ng maliit na negosyo bilang pantulong sa pangangail­angan. Taglay mo rin ang mahiwagang kulay gray. May naghihinta­y sa iyo na magandang kapalaran sa taong 2021 kung saan matutupad ang marami mong pangarap kabilang ang pagkakaroo­n ng matatag na kabuhayan. Buwenas ka sa mga buwan ng Marso, Hulyo at Disyembre lalo na sa mga petsang 3, 7, 11, 18, 23, at 30 partikular kapag natapat sa araw ng Huwebes at Martes. Sa suertres, isama mo sa No. 5 ang No. 9 at No.8. Sa lotto, pumulot ka sa mga sumusunod: 1-5-11-18-2228-34-37-40-42.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.