PALAISIPAN

Bandera - - NEWS -

11 Payola

12 Kalbo, lumang Tagalog 13 Pamudmod ng pera 14 Tubig, salitang-bata 16 Linlang

17 Nasa ilalim ng nguso 19 De el, daglat 21 Himaymay

23 Winika ni

25 Klase ng gulay

27 Ban

29 Rep. Lagman 32 Humantong

33 Agad

34 Tulo

35 Malapot na sabaw 36 Tawag-ina 37 Alipores

PABABA

1 Tawas

sa Kano

2 Ilanglang

3 Batid

4 Mali

5 Arkansas, pinaikli 6 Umpisa

7 Iprepara

8 Awto

9 Lalawigan sa Visayas 11 Sangkap ng pulbura 15 Kapital

ng Bulacan

18 Tuklap pag inulit 20 Payung-payungan 22 Binitay

na lider ng Iraq 24 Din

26 Kasarian 28 Konsorte 30 Programa ng DAR 31 Reserba

35 S sa Abakada

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.