Bandera : 2020-03-21

NEWS : 7 : 7

NEWS

bahay. ooting di sila bas ng kaiwas corona mundo ra sa characpuso seMy Life linarian la sa mapaof My ebabad. it series ork na er. Pinaping ng a bilang hanced ntine sa oud na co ang na si LA ng Instaiya ang ginagakapa­tid nan ang nything se heed Im not in goving we 7 MOCHA SUKO SA GALIT NG PUBLIKO MATAPOS OKRAYIN SI VICO: TUMIGIL KA NA SA KAPUPUTAK K QUARANTINE: AWIN irus mingo unong atakot, ng din i tulad agmunyang aga ay nyang kung op nakararati­ng.

© PressReader. All rights reserved.