Bandera : 2020-03-21

NEWS : 9 : 9

NEWS

9 Website: bandera.inquirer.net Twitter: @bandera inquirer Facebook: inquirerba­ndera Saturday, March 21, 2020 May okasyon sa inyo? May gusto kang batiin? Puwede yan dito! Lakipan lamang ng Bandera logo with date ang inyong happening, lagyan ng pangalan ang likod ng retrato at ilagay ang pangalan at address ninyo. O, ipadala na ‘yan sa LIBRENG SOSYALAN MRP bldg., Mola st. cor Pasong Tirad st., Makati City, Metro Manila .

© PressReader. All rights reserved.