PULONGBAY

HUBAD SA MAIGI

Bisaya - - Mirror Of Fortune -

Binalay ni MAR MAÑUS, JR. 5168 Basak-Iba, Lapulapu City PABABAG: 1. Hayop nga ampay

ang yanang 5. Suheto; batid 11. Lengguwahe; igtitilap 12. Tagboon; sugaton 13. Ngalan sa babaye 14. Nalista 15. Paglimpiyo sa lubi sa

dili pa sanggotan 16. Pagtambayayong

sa usa ka buhat 17. Dili ipabilangkad o ipabila 19. Pagpahiuli sa buslot o

nabuslot 20. Lami sa kamay o asukar 25. Galamiton sa laboratoryo 27. Agad; pinasikad 31. Panakop o pamusil og

hayop sa lasang 32. Imantala; ipagawas

sa mantalaan 33. Kaaway sa Diyos 34. Ngalan sa babaye 35. Hanas; dili idlas 36. Itanda; isusi 37. Pasiuna sa dapit

nga gipuy-an PAUBOS: 1. Itanyag 2. Laing tawag sa sardinas 3. Idako paghiwa 4. Matang sa sagbot 5. Dili maklaro 6. Isangyaw ang panghitabo 7. ---- de Coco 8. Tipik sa kinahiladman 9. Bugtong; walay kauban 10. Tinagalog sa ap-ap 18. Gitung-an sa ikaupat ug ikaunom 21. Mount ------; bulkan nga nahimutang sa isla sa Luzon 22. Matang sa tanom

nga igtatambal 23. Isangpit o ingalan 24. Kinatibuk-ang

kuwentada 26. Agungal 27. Gilangkob sa

usa ka bulig (saging) 28. Kuwatro 29. Tinagalog sa sayop 30. Presohan; bilanggoan

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.