PULONGBAY

Bisaya - - Showbitzsika -

Binalay ni MSGR. ROBESPIERRE TAN MORENO Tagbilaran City

PABABAG:

1. National Bureau of Investigation 4. Laboratory (minubo) 7. Sagabal 9. Pabatiag kaulaw 12. Preposition (Eng.) 13. Ginadiling droga 15. Sakit sa panit kon doblehon 16. Lote (Eng.) 18. Diyos sa mga Muslim 19. Pahulay Sa Kalinaw 20. Dapig; uban 22. Kamalig 23. Espiritu 24. Laing ngalan sa marijuana 25. Karga; dili brayt 28. Gibelarang minatay 31. Gingharian sa utok 32. Ngalan sa babaye 34. Ba___, bugti sa gipalit 35. Preposition (Eng.) 36. Gubat sa ____ ni Pres. Duterte 38. Hugaw sa ngipon (kon doblehon) 39. Hinol, hilam 41. Iyagak, lagaak 43. Bisan unsa (Eng.) 44. Palad (minubo)

PAUBOS:

1. Nota Bene 2. Balas 3. Ila-ilaha 4. Dunggab 5. Associated Labor Union 6. Pagdala pinaagi sa bukubuko TAHAS NUKOS ASAWA APASA WON KASAL AYA I BA KO G I PABASA AM B I LAS WA ISAL I BAY AG I YA ABA K I LAB HAB AW IT I I LAGA TAPOS SALAG 7. Kalapasan 8. Karsel, bilanggoan 10. Lampinig o ligwan (Eng.) 11. Paul ____; langyawg mag-aawit 14. Babag 17. Kuha, dakop; sikop 19. Walay kinabuhi 21. Ania, aduna 22. Department Of Health 25. Basag 26. Aswat, isa 27. Usa 29. Paglingkod nga ihapla ang mga tiil 30. Adis-adis 32. Kasundalohan 33. Apas; hinangol nga pagtinguha 36. Agianan 37. Artista nga Muhlach 40. Unsa; suna sa wa kaayo kadungog 42. Tangkal sa baboy

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.