Mata Sa Hustisya

Bisaya - - Showbiztsika - Nobela ni Oliver P. Flores

LAING mga adlaw ang ming-abot. Laing mga panahon nga gisukod ang katakos ug kaigmat ni Detektib Monsour Morales sa paniktik. Nangita siyag paagi nga malaang gyod si Donna Lopez kay di imposible, alang kaniya, nga kini maoy utok sa pagkamatay ni Angelo Lopez. Apan usa ka paagi nga di mogawas nga gituhoan gyod niya nga kini ang kriminal. Duna siyay dakong utang kabubut-on niini kay kini ang nagluwas sa iyang kinabuhi sa kamatayon.

Samtang nagmaneho siya sa Innova, gianalisar niya ang tanang panghitabo, ug ang tanang impormasyon nga iyang nahibaw-an ug nakuha gikan sa mga tawo nga iyang gipakigsultihan, apil na ang mga impormasyon nga gitug-an kaniya ni Donna Lopez, ang prime suspect niya sa maong krimen.

Midayeg siya sa kaabtik sa panghunahuna ni Donna. Kon kini man gani ang nagplano aron mabutangag bomba

ang iyang kotse nga Vios, ug giluwas siya nga di maapil sa pagkapaig sa pagbuto na sa bomba, duna gyod tinuod siyay dakong utang kabubut-on niini.

Ug sa ingon, di siya basta-bastang magsusi-susi sa pagka tawo niini. Magkinto siya sa pagbuhat sa ingon.

Nakapanaguto ang detektib. Nakapanglingo siya ug nahikatawa na lang sa hilom. Morag naunhan siya sa paglaang ni Donna Lopez.

Mitingog ang selpon ni Monsour. Usa ka incoming call. Pagsusi pa niya, si Donna Lopez ang nanawag.

“Mon, can I invite you for a lunch today?” Mao dayon kini ang gisulti ni Donna dihang gitubag na ni Monsour ang tawag niini. Gisulti sab sa babaye ang restawran kon asa sila magkita. Gitan-aw sa detektib ang iyang wrist watch. Eleven in the morning.

Lawom ang gihunahuna sa detektib. Nakagusto ba kaniya si Donna, o gusto lang gyod niini nga ihikling na kini niya isip usa sa iyang mga suspetsado? hilom nga nakaingon ang detektib.

Apan nahunahuna niya nga angay nga siya mismo makigsuod kang Donna Lopez. Sayon na lang unya kaniya ang paglaang niini kon masuod na ang pagbati niini kaniya. Kadaghan na niya kini buhata sa nangaging mga kaso sa pagpatay nga iyang nasulbad pinaagi sa pagpaduol sa iyang pagbati ngadto sa suspetsado. “Well, why not? Okay, Don. I’ll be there.” “Salamat sa wa mo pagbalibad, Mon.” Paraygon ang tingog ni Donna Lopez. Nakapanglingo na lang si Monsour Morales. Wa siyay angay kabalak-an. Gituganan niya si Malou bahin sa pagpakigsuod ni Donna kaniya. Miuyon si Malou, sama sa pag-uyon niini sa nangaging mga babaye nga iyang gikarelasyon basta masulbad lang ang kaso nga iyang gikuptan.

Ang importante, si Maluo ra ang babaye sa iyang kasingkasing.

Hapit na ang alas dose sa udto pag-abot ni Monsour sa restawran nga gikasabotan nila ni Donna Lopez nga magkita. Nindot kaayog pinahiyoman si Donna pagkakita kaniya. Nangalisbo kini sa kahumot sa mahalong perfume. Sa tan-aw ni Monsour karon, misamot kamadanihon si Donna.

Samtang nangaon sila, kanunay nabantayan sa detektib ang babaye nga motutok kaniya.

“Si Dave? Wa kaha mahibulong nga kanunay kang molakaw nga mag-inusara ug di siya nimo pakuyogon?”

Gustong maneguro si Monsour. Alang kaniya, lisod na kon maunhan siya.

“Wa siyay kasayoran sa atong panagkita, Mon. Usa ra ang akong rason. Business ang akong adtoon.”

Nakatan-aw si Monsour sa kamot ni Donna nga mikupot sa usa niya ka kamot. Nabatyagan na sab niya ang kalumoy ug kainit sa palad sa babaye. “Sukad nga nagkaila ta, Mon, di na ko mahimutang.” Miinom si Monsour sa tubig sa iyang baso kay morag kalit nga miuga ang iyang tutunlan. “Please, Mon, ayaw na ko paantosa.” Gikan sa restawran, duha ka kotse ang mingsulod sa lagwerta sa usa ka motel sa siyudad. Ug sa sulod sa bugnaw nga lawak, morag hangol si Donna Lopez nga mihawok pagayo sa mga ngabil ni Monsour Morales. Si Donna pa ang

Mingsangko sila si Monsour ug Donna sa usa ka pribadong lawak…

naghubo sa gipanul-ob sa detektib.

Nagkaligiray sila sa ibabaw sa kama. Kusog nga miigot ang kama tungod sa sobra kalihokan sa ilang mga lawas. Hubo na sab si Donna. Nabatyagan kaayo sa detektib ang kainit sa lumoy nga lawas sa babaye. Namatikdan ni Monsour nga uhaw si Donna sa lawasnong kalipay.

Kinsay di matental sa katahom ni Donna Lopez? Tawo lang si Monsour Morales nga di makalikay sa tentasyon ilabi na nga angay kini niyang buhaton tungod ug alang sa pagsulbad sa kaso nga iyang gikuptan.

Misandig si Monsour sa headboard sa kama pagkahuman. Nanarapo siya sa tualya sa iyang nawong nga nagkasingot. Mikuha siyag usa ka stick sa Marlboro nga gipatong sa ibabaw sa pasistor. Gidagkotan niya ang sigarilyo sa lighter. Mipabuhot siya sa aso. Gihapuhap ni Donna ang dughan sa detektib. “Di si Dave ang makatagbaw nako, Mon. Wa koy gugma niya. Nagkarelasyon lang mi tungod sa akong frustration kay wa nay panahon si Angelo nako. Tua na sa laing babaye ang iyang panahon ug hunahuna.”

Wa tagda ni Monsour ang confession ni Donna. Gisultihan na siya ni Divina Lopez Singson nga si Donna ang unang nagluib, di si Angelo.

Mitindog si Monsour ug nag-ilis. Mitindog sab si Donna ug nag-ilis. Kanunay kining mapahiyomon kang Monsour.

“Super ka, Mon. Natagbaw gyod ko. I’ll call you up kon gusto kong makigkita nimo.”

“Usa ra ang babaye sa akong kasingkasing, Don.” Di gusto ang detektib nga maglaom kaniya ang babaye. “I know. Si Malou Sayson, di ba?” Mitando si Monsour. “Nakita ta mong duha nga sweet kaayo. Sa una pa lang nakong pagkakita ninyo didto sa haya ni Angelo, nakaingon na ko nga nagbaton mog tinud-anay nga gugma sa usag usa. Don’t worry, di tika ilogon kang Malou. Kontento na ko nga tagaan ko nimog gamayng panahon.”

“May limitasyon ang pagpakigsuod ko nimo, Donna. Di dumalayon.”

“Tungod ba kay gusto kang mahibawo nga husto ka sa imong pagtuo nga ako ang utok sa pagpatay kang Angelo? Sa gikaingon ko na, Mon, nagbuwag man tuod mi si Angelo, pero di ko makahimo sa pagpatay o kaha sa pagpapatay kaniya.”

Gitan-aw pag-ayo sa detektib si Donna nga nagbarog sa iyang atubangan. Sa mga mata niini, iyang namatikdan nga wa kiniy gitago kaniya. Namuwa man gani ang mga kalimutaw niini, morag gustong mohilak. Apan alang kang Monsour Morales nga dugay na sa trabaho isip maayong detektib, ang usa ka kriminal maayo kaayong magpakaaron ingnon.

Ug dako ang pagtuo ni Monsour Morales nga usa niini si Donna.

(PADAYONON)

Gihapuhap ni Donna ang dughan sa detektib…

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.