MGA GANTI SA TIGI SA SINULATAY SA BATHALAD-MINDANAO

Bisaya - - Showbiztsika - Ni MARCELO A. GEOCALLO

PIPILA sa mga prayoridad sa pagpangandam sa ika-22 nga kombensiyon sa BATHALAD-Mindanao gihisgotan sa usa ka kawkus kaniadtong Agosto 22, 2018 sa buhatan ni Raul G. Moldez, presidente sa BMI. Hinuon, ang maong panagtagbo ning tagsulat, Padre Jon Saguban, Pascual L. Rejas ug ubang mga nangulo sa lainlaing komite, bisag sihag ra kaayo ang among gidaghanon apan dasok ang gihiusa namong mga hunahuna nga linyado ug gituldokan pa gayod og mga timaan aron wala gayoy hiliatan inig-abot na sa gikatakdang adlaw. Walay gisitar nga

detalye apan ang mga isyu nga labing bug-at ug dili maayong hitaligam-an maoy among gituki sama ining mosunod: Adlaw sa kombensiyon. Ang benyu. Resepsiyon. Ug ang lugar. Kini maoy gitagsa-tagsa namo pag-ayag. Sa maayong pagalig-ig, nahagpat namo ang labing gikinahanglan nga mga punto nga labaw namong gitagaag importansiya. Hangkob ang among pagtuki. Gitulutimbang namo pag-ayo ang buot ihiklin ug ang buot sagopon nga mga pamaagi. Walay kutsukutso. Dali ra kaming nagkasabot.

Ang dapit nga saulogan sa maong kombensiyon adto sa Dakbayan sa Cagayan De Oro. Agosto 20, 2018 (misukwahi sa petsa nga mabasa diha sa mga lagda sa tigi). Mao kini ang usa sa mga kausaban nga ilang gisagop. Himoon na lamang nga usa ka adlaw ang kombensiyon ug dili na sama sa naandan nga tagurha gayod ka adlaw.

Ang ekonomiyanhong sitwasyon ning mga adlawa maoy nagdibuho og kalainan. Maoy gitagaan namog gibug-aton ang mga magsusulat nga taga lagyong lugar nga maugtos sa biyahe ug masugamak sa pagtublaw sa mga pletehan. Sulbad niini, wad-on na ang registration fee. Patughan na sila sa pagpamili og mga potahe nga dili mosukwahi sa ilang ginhawa. Pay as you order na ang angay hinasaon. Isigkuot na lamang sa bolsa ug isigpili sa lamiang pagkaon. Di ba simpol ra man kini ug affordable pa?

Ang pagpatala magsugod sa alas 9 sa buntag. Gibanabana

nga mag-abot-abot ang mga delegado atol sa tingpaniudto. Human sa paniudto, buksan na ang tulumanon. Gilaoman nga ang mga mamumulong maglangkob lamang sa duha ngadto sa tulo ka dinapit ug parehong magatuki ang ilang mga kait-on labot sa kultura, pinulongan ug tradisyon.

Nasabotan nga ang pamunoan sa BMI maoy maghikutar sa pagpangita og mga kananan nga adunay function area nga makagangkap sa gidaghanon sa mga delegadong manambong. Si Moldez mingpasalig, “Aduna na akoy nasil-ip. Tulo ka kan-anan ang akong nakita nga makatubag sa atong nauyonang mga gimbuhaton.”

Sa giadyenda nga mga hilisgotan, ang nagdulot og kahiwasa sa among kaugalingon mao ra gayod ang paghingpit sa pagpangandam ilabi na sa krusyal kaayo nga bahin, ang pagsustener og kantidad nga ikapremyo sa tulo ka kategoriya sa maong tigi. Ang pangutana: Kompleto na ba sa mga ganti?

Ang tubag, naghimba pa. Dako pag kulang. Ug gianid ni Presidente Moldez ang iyang listahan sa mga mingsaad na ngadto kaniya nga magpasapol sa among kalihokan.

“Nagkinahanglan pa tag dakong kantidad. Gawas sa premyo, kinahanglan mapangandaman nato daan og honorarium ang mga hurado. Apan dili kay kana ra. Nagtinguha ta nga makatunol og pasidungog sa mga bathalan-ong kauban sa ilang mapuslanon kaayong pagtubay sa atong kawsa. Busa, may gidak-on gayod nga pundo ang gikinahanglan.” Ang gipamulong ni Ginong Moldez maoy prangkang kamatuoran sa kahimtang sa kalibotan sa imprenta. Mahal na gayod tinuod ang presyo sa pagpapatik. “Apan magsabot lang gyod ta niini. Palutsaron ta lang gayod ang mga premyo alang sa tigi. Anugnan kong maghunahuna sa atong mga batan-on nga nagtinguha nga makakat-on sa pagpanulat. Ang mga tigi sa sinulatay usa baya ka behikulo sa pagbatid sa usa ka nagtinguha nga mahimong malamposong magsusulat.”

Nakayango-yango mi sa iyang gipamulong. Nagsulti lamang si Moldez sa matuod nga bulok sa iyang gibati.

“Maninuod lang gyod ta sa atong gisabotan. Nga manghangyo kita niadtong mga indibidwal nga nakasabot niining atong kawsa.”

Napulos lamang kami pangigham. Ang among mga mata isigtinutokay sa usag usa kanamo. Apan unya…

Miagahad si Pascual L. Rejas, ang usa sa mga beteranong magsusugilanon sa katitikang Bisaya. Ug miingon:

“Buot kong makatabang sa lubos. Moboluntad ko paghatag og duha ka unang ganti.” Gihuwasan mi sa among nadungog kaniya. “Duha ka kategoriya sa unang mga ganti?” Nahaiktin ang ganay sa tingog ni Pamuno Moldez.

“Oo, mao kana. Ang duha ka unang ganti akoy angkon. Mohatag ko og napulo ka libo ka pesos alang sa kategoriyang sugilanon ug gumalaysay.” Haskang hayahaya! Ug gipalugdang ang iyang tinguha. Niya pa, “Dili lang ko gusto nga maundang ang tigi sa sinulatay sa BATHALAD-Mindanao.”

Hataas pa ang panahon sa dili pa ang deadline sa pagpanawat sa mga salmot. Busa, sulaton na nato ang sugilanon nga atong ikabilin sa panahon. Ang mga panud-ong ug lawom og du’t ug mag-umog sa kamapuslanon. Mahimo na kining tibuk-on ngadto sa usa ka gumalaysay. Ug ang balak nga hagbay ra ninyong gitanogan sa inyong mga alimpatakan, palupara na ngadto sa uniberso sa handurawan.

Magkita-kita ta sa CDO puhon. Ayg pakyasa, Bay!—

Magsusulat Pascual L. Rejas.

Raul G. Moldez, presidente sa BATHALAD-Mindanao.

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.