TOTAL SOLAR ECLIPSE MAHITABO SA U.S. SA 2024

Bisaya - - Showbiztsika - Ni MAR MAÑUS, JR.

ADUNAY mahitabong total solar eclipse sukad sa mga tuig 2019 hangtod sa 2021, apan ang total eclipse nga gikatahong mahitabo usab sa Abril 2024 maoy unang eklipse nga mahitabo sa United States sukad niadtong 2017 Great American Solar Eclipse.

Sumala pa ni Doris Elin Salazar, Space.com Contributor, ang 2024 total solar eclipse nga mahitabo sa North America, magsukad sa Pacific Coast sa Mexico, motadlas sa Estados Unidos gikan sa Texas ngadto sa Maine, ug mosangko sa Atlantic Coast sa Canada.

Giingon nga luwas ang pagtanaw sa eklipse bisan dili mogamit og salimbong o panagang sa mga mata kon ang Adlaw hingpit nang alihan sa Buwan (total eclipse). Apan ang mga manan-aw (skywatchers) gidid-an pagtan-aw sa Adlaw kon magsugod pa lang og ali (partial solar eclipse) ang Buwan sa Adlaw tungod kay makadaot kini sa mga mata ug lagmit pa gani nga mabuta ang motan-aw niini.

UNSA ANG TOTAL SOLAR ECLIPSE?

Ang total solar eclipse usa ka phenomenon o hitabo diin ang Buwan moali o mosapaw sa kinatibuk-an sa Adlaw nga moresulta sa pagngitngit o paglandong sa Kalibotan (Earth) sulod sa pipila ka minuto. Ang orbit sa Buwan mga 239,000 miles (385,000 kilometers) gikan sa Kalibotan.

Ang Buwan ug ang Adlaw momugna og total solar eclipse kausa matag 18 ka buwan. Ang kasarangan mga duha ngadto sa lima ka solar eclipse ang mahitabo sa usa ka tuig apan dili kini pirmeng matawag og total eclipse.

UNSAY ATONG MAKITA SA TOTAL SOLAR ECLIPSE?

Kon may mahitabong total solar eclipse, makasinati kita og pagngitngit o pagngiob sa kalangitan. Kon mogamit kita og depensa sa mata (protective eyewear) atong makita nga ang palibot sa Buwan (moon’s round outline) hinay-hinay nga alihan o sapawan sa Adlaw. Sa sinugdan ang porma sa Buwan sama sa porma sa hinog nga saging nga tundan, lakatan ug uban pa ug sa ngadto-ngadto mahisama sa ring.

Sa pagpadayon og ali sa Buwan sa Adlaw, mobugnaw ug mongitngit ang kalibotan ug gumikan niini moreak ang mga hayop— ang mga gangis ug uban pang mga mananap sa kagabhion maningog ug gani ang mga manok manghinayak pagpamatog kay abi nila og gabii na.

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.