Kung Hei Fat Choi! Tradisyon sa Chinese New year

Bisdak Magasin - - HAN-AY -

Managlahi ang atong pamaagi sa pagsaulog sa pagsugat sa Bag-ong tuig. adunay uban nagsubay pa sa kinaraan nga pamaagi ug adunay uban nga misagop sa kasamtangang panahon ug gikalimtan na ang mga patuo-tuo. Sa mga Pilipino, nagkadaiya nga pamaagi ang pagsugat aron lang malihian og maayong tuig. adunay uban magpabuto aron mopalayo ang mga dautang ispirito, adunay maglayatlayat aron motaas, naay uban pisliton ang ilong sa pamasin nga motaas. Ug ang naandan mao ang pagandam og pagkaon sa lamesa aron malihian og kaabunda sama sa pagbutang og 13 ka prutas. apan nasayod ba kita nga kining tanan tungod sa impluwensya sa mga Insik. Gawas sa mga nahisgutan, adunay walo pa ka tradisyon ang mga insik nga gisunod matag saulog sa Chinese New year. 1. NEW YEAr’S EVE DINNEr Kini mao ang labing importante nga buhaton sa mga Insik matag New year. Usa kini ka pamaagi diin magkahiusa ang pamilya ilabi na kadtong aduna sa layong dapit. Dungan niini ang pag-andam og dumplings nga nagpasabot og kabulahan. 2. FIrEWOrKS Usa kini ka pamaagi sa pagsalikway sa dautang ispirito. Gituohan usab sa mga insik nga kon kinsa kadtong unang makapabuto swertehon sa tibuok tuig. 3. SHOU SUI O “AFTEr THE NEW YEAr’S EVE DINNEr” Kasagaran sa mga tawo magmata gihapon hangtod gabii. Kini aron paglikay sa giingong usa ka mananap nga gitawag og “year”. Matod pa nga si “year” mogawas matag sugat sa Bag-ong tuig aron manghilabot sa mga tawo, hayop ug uban pa. Sa wala madugay ilang nasayran nga si “year” mahadlok og pula, kalayo ug saba. 4. rED PACKETS Kini maoy sudlan sa kwarta nga ipanghatag sa mga bata. Sa naandan ang mga idaran, minyo o tiguwang ang mohatag niini ngadto na sa mga bata aron malikay ang mga bata sa kadaot ug mahatag kanila og maayong panglawas ug taas nga kinabuhi. 5. NEW YEAr MArKETS Paghatag og panahon sa pagtinda og magamit sa pagsugat sa Bagong tuig sama sa sinina, fireworks, dekorasyon, pagkaon ug uban pa. ang nakanindot niini dili lang kini basta merkado tungod napuno usab kini sa mga dekorasyon sama sa dagko nga mga lanterns. 6. SMALL YEAr Mahitabo kini matag 23th o 24th sa kataposan sa buwan sa tuig. Matod pa, nga mao kini ang adlaw nga ang food god mobiya na sa pamilya aron moadto sa langit ug mosaysay sa Emperor sa langit sa mga gipangbuhat sa pamilya. Ug sunogon dayon kini ug ilisdan og bag-o nga ibutang sa kusina. 7. PAgLIMPYO Naandan ang pagpanglimpyo sa tibuok balay aron paglabay o pagtago sa mga karaang butang ug pag-welcome sa mga bag-o. Gikinahanglan usab nga maligo sila dungan sa pagsugat. 8. DEKOrASYON Kasaragan sa mga dekorasyon kolor pula, sama sa upside down fu, dui lian, lanterns, year paint, papercutting, door gods ug uban pa.

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.