Gramatika

Badlisi ang subject kausa samtang kaduha ang predicate. Ibutang ang saktong subject ug badlisi kausa kon gipaagi kini og sugo.

Bisdak Magasin - - BATANG BISDAK -

Subject ug Predicate

• Ang subject nagpahibaw kon kinsa (tawo) o unsa (butang) ang gihisgotan sa hugpulong. • Ang pr edicate mao ang bahin sa hugpulong nga naghulagway sa aksyon (verb) nga gibuhat sa subject.

Pananglitan:

Aduna kini duha ka pangutana.

• Ang ir o mikaon sa ilaga.

Kinsa ang gihistogan sa hugpulong?

Tubag: ang iro (subject)

Unsa ang gibuhat sa iro?

Tubag: mikaon sa ilaga (predicate) Pagsabot sa pulong Ikaw isip subject. Usahay ang hugpulong dili mohatag sa subject ilabi na kon ipaagi kini og sugo (command). Nakita nato ang aksyon (verb) nga kaligo. Apan kinsa ang gipasabot sa aksyon? Ang nagsulti seguradong naa’y kaistoryang laing tawo. Mao na ang pulong (Ikaw) Kaligo na.

Pananglitan:

• Kaligo na. Tubag: Kaligo na.

1. Si berto miadto sa sapa.

2. Gikaon ni Berto ang pan.

3. Hilom diha.

4. Ang balay gikaon sa kayo.

5. Ang baso napuno sa tubig.

6. Imna kanang gatas.

7. Inday pagbuhat sa imong assignment.

8. Miadto si Inday sa eskuwelahan.

9. Ang kanding nalumos sa suba.

10. Dagan.

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.