PAGHAN-AY

Si Reymart gusto magbuhat og papel nga orasan. Tabangi si Reymart aron makahimo siya sa orasan pinaagi sa paghan-ay sa mga paagi sa pagbuhat niini gikan sa 1-8.

Bisdak Magasin - - BATANG BISDAK -

Butangi og dekorasyon ang orasan.

Isal-ot ang butterfly pin sa kamot sa orasan.

Isuwat ang numero gikan sa 1 ngadto sa 12.

Paggunting og duha ka arrow alang sa kamot sa orasan.

Paglingaw-lingaw sa imong papel nga orasan.

Isunod kini og sal-ot sa bangag sa karton nga lingin.

Paggunting og karton nga lingin.

Bangagi ang tungatunga sa karton.

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.