Lu­mad blues and other woes

Cebu Daily News - - OPINION -

mi­hatud kaniya sa us aka pro­sisyon gikan ug pa­ba­lik ngadto sa Cebu Metropoli­tan Cathe­dral.

Daghan ang nakuryuso kon unsa diay kin­ing car­di­nal. Daghan ang na­masa sa in­ter­net kabahin ni Car­di­nal Vi­dal ug in­gon man sa ubang mga car­di­nal. Hang­tud nga naka ban­tay ang akong ig­suon nga wala pa diay lu­mad nga car­di­nal ang Cebu. Sama ra, matud pa niya, nga wala pay lu­mad nga Sug­buanon nga na pres­i­dent. Duna nay taga Bo­hol ug Davao, mga pres­i­dent nga Ce­buano ang pin­u­lon­gan pero wala pay taga Sugbo nga nahi­mong pan­gulo.

Sa among pag pakighin­abe ni Gabriel Raine Bal­jak nga Miss Cebu ni­ad­tong 2016 mi­hatag siyas iyang panahum nga mas maayo unta kon mga lu­mad g’yud pada­ganun sa matag lung­sod ning Binib­in­ing Cebu. Gikom­e­dya­han ko siya nga mahimo man kana pero nang­i­na­hanglan kana og 50 ka tuig nga preparasyon kay mga breed­ing pa og mga hit­suraan ang mga lung­sod. Kay kon di­hadiha gud dayon naa man g’yuy mga lung­sod nga walay gwapa nga gana­han moin­trag pageant. Pwedi sag nan­gahimo na nga teenage mom mga gwapa ning lung­sura.

Susama og panahum ang ed­i­tor sa Bis­dak Ma­gasin nga si Dodong Mo­rallo kang Miss Bal­jak. Mas maayo kuno ug lu­mad g’yud unta. Unya midugang pa si Dodong nga daghan ra kaay­ong ti­say ang mi-in­tra sa maong bangga. Mga for­eign og api­lyedo. Ni­in­ing tun­gora nakangisi ako. Ku­sog pa g’yud diay kaayo ang pagka tribal nato. Mao nga di kita matinga kon dakong is­sue ang im­mi­gra­tion sa mga sapi­ang na­sud. Ang bag-ong kagamhanan sa New Zealand buot nang mopami­nus sa pag­pang­hatag og stu­dent visa kay naka­ban­tay sila nga lan­sis lang kini sa mga buot ma­n­ar­baho sa ilang na­sud. Ug bisan sa Es­ta­dos Unidos trend­ing ang mga na­tion­al­ist poli­cies nga maoy gi­hi­mong puhu­nan ni Trump sa iyang pag­daug sa pagka pres­i­dent. Daw dili tanan uyon sa glob­al­iza­tion. Gani buot nang mo­biya sa Es­paña ang Cat­alona. Mo­biya na sa EU ang UK.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.