NON-STOP TEN­NIS FOR YOUNG STAR

Cebu Libre - - NEWS -

PRAKTIS, praktis kahit Holy Week pa rin ang nasa isip ni ris­ing Pi­noy net­ter Al­berto Nu­cum Lim Jr. Gu­mawa ng kasaysayan si Lim. dat­ing pam­bato ng Le­tran sa NCAA, mat­a­pos mag­ing pinaka­batang man­lalaro na mag­wagi sa One Cainta Open sa Brookside Hills Ten­nis Club. Si Lim ay 14-taon-gu­lang. ‘‘Praktis po kasama ang ak­ing papa sa NDC courts sa Sta. Mesa,’’ wika ni Lim kung ano ang balak niya sa Holy Week. Ayon sa mga eksperto, may kakaya­han ang bata na ila­gay ang bansa sa in­ter­nasy­onal tang­ha­lan sa ten­nis.

PHOTO FROM ALIM FACE­BOOK

AJ Lim

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.