Un­saon nako pag-adto ang lung­sud sa Anda?

Cebu Libre - - NEWS -

Gikan sa Tag­bi­la­ran sakay og bus

- Gi­lay-on: 100 kilo­me­ters

- Pila ka oras ang da­gan: 2 ka oras

- Pila ang plete: 100 pe­sos

Gikan sa Tag­bi­la­ran sakay og V-hire

- Gi­lay-on: 100 kilo­me­ters

- Pila ka oras ang da­gan: 1 ½ ka oras

- Pila ang plete: 130 pe­sos

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.