Jus­tice In­gles: Garbo sa mga Bol-anon

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

Usa ka dakung garbo karon sa mga Bol-anon ang usa nila ka paisano nga naghupot og taas nga puwesto sa hudikatura isip As­so­ci­ate Jus­tice sa Court of Ap­peals Cebu Sta­tion.

Siya si Jus­tice Gabriel In­gles, nga natawo ni­ad­tong Fe­brero 27, 1952 sa dak­bayan sa Tag­bi­la­ran, Bo­hol. Siya anak ni Aure­lio In­gles og Cres­en­ciana Torero. Naminyo siya kang Atty. Maria Alice Coromi­nas Lim.

Usa siya ka kanhi sem­i­nar­ista, og mi­ta­pos sa iyang abo­gasya sa USC Col­lege of Law isip Cum Laude ni­ad­tong 1981. Naka­pasar siya sa bar sa maong tuig.

Ni­ad­tong Ok­to­bre 18, 2001, dul-an 20 ka­tuig niyang pag pri­vate prac­tice, nanumpa siya isip Pre­sid­ing Judge sa Re­gional Trial Court kun RTC branch 58.

Si In­gles usa sa mga huwis ka­ni­adto sa RTC nga wala modawat sa al­lowances nga gi­hatag sa mga lokal nga kagamhanan, kay gusto niyang mag­pa­bilin ang in­de­pen­dence sa iyang korte.

Ac­cred­ited usab si In­gles nga lec­turer sa Ju­di­cial and Le­gal Ethics.

Nahimo siyang Dean sa Col­lege of Law sa Univer­sity of San Car­los (USC) ni­ad­tong 1994 hang­tud sa 2000, og nahimo usab siyang pro­fes­sor sa Col­lege of Law sa maong tung­haan gikan sa tuig 1982 hang­tud karon.

Tun­god sa iyang maay­ong pag­du­mala sa IBP Cebu City Chap­ter ni­ad­tong 1997 hang­tud 1999, gi­pasidung­gan si In­gles sa IBP na­tional of­fice isip “Most Out­stand­ing Chap­ter Pres­i­dent.”

Gi­pasidung­gan usab siya nga “Most Out­stand­ing Bo­holano in the Field of Law” ni­ad­tong 2009 sa kagamhanan sa lalaw­igan sa Bo­hol, First Con­sol­i­dated Bank og sa Bo­holano or­ga­ni­za­tion world­wide

Nakadawat usab siyag pasidun­gog ni­ad­tong 2001 gikan sa Univer­sity of San Car­los isip “Most Out­stand­ing Univer­sity of San Car­los (USC) Alum­nus in the Field of Law.”

JUS­TICE Gabriel In­gles

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.