Claudine, Mar­jorie nagkauli na; Greta deadma lang gi­hapon

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

Se­gu­radong mali­payon na karon si Claudine Bar­reto atol sa pagsaulog sa iyang 36th bi r th­day, tu n g o d k ay kauban na niya ang iyang pam­ilya, apil na ni­ini ang iyang gika­away nga ig­soon nga si Mar­jorie Bar­reto.

Una ni­ini nagkauli na ang maay­ong re­lasyon sa mag­soon atol sa de­but ni Ju­lia Bar­retto, anak ni Mar­jorie. Og adunay chika nga silang Mar­jorie og Gretchen ang nag-away na karon.

Adunay pip­ila ka hu­lag­way nga gi post ni Claudine sa iyang instagram ac­count diin makita ang bond­ing mo­ments niya uban sa iyang pam­ilya. Usa sa mga litrato nila ni Mar­jorie iyang gibu­tan­gan og cap­tion nga: “Im so thank­ful for this day. @mar­jbar­retto!”

Tun­god kay didto sa se­l­e­brasyon si Mar­jorie, nag­pasabot ba kini nga maayo na usab ang iyang re­lasyon sa iyang ginikanan?

Atong nasayran nga ni­aslom ang re­lasyon sa ak­tres og sa iyang ginikanan, atol sa away ni­lang Claudine.

Sa maong gabii gi­hapon nag­post usab si Mar­jorie sa iyang instagram ac­counts sa mga litrato ni­lang Claudine.

Ug ania ang iyang men­sahe sa iyang ig­soon, “They say time heals all wounds.. But for the deeper and more painful wounds, I know only God in all his mighty power can heal my heart and Claudine’s. I re­al­ized last night, that God is greater and big­ger than all the pride and un­for­give­ness we both had for each other.

“Happy Happy Birth­day Claudine! May this year be all about doors of op­por­tu­ni­ties open­ing up for you, l ots of wor k , l ove and laugh­ter!”

CLAUDINE Bareto,Mar­jorie Bareto og Gretchen Bareto.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.