Ate Vi gi­hangyo si An­gel nga mag­pakasal na silang Luis

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

Dili basta bas­tang mahi­mong usa ka award win­ning host si Luis Man­zano, kung dili ni­ini ma­hal ang iyang tra­baho.

Siya l ang ang adunay lahing “hu­mor” og “wit” sa mga batan- ong host karon. Bisan asa nimo siya makit- an, sa game show man o va­ri­ety show o realty show, nag-inusara ang iyang tatak “ka­bali­wang” Lui s Man­zano!

Og daw kom­portable na ang TV host- co­me­dian nga na broad­cast sa tibuok kalibu­tan ang es­tado sa re­lasyon ni­lang An­gel Loc­sin.

Gani adunay panahun nga iyang mal­i­tok ang pan­galang An­gel, aron ipahibalo ang pag­ta­mod sa iyang gugma sa ak­tres.

Sumala sa among nasagap nga chika, kaswal na usab ni­lang gi­hisgutan Gov. Vilma San­tos og An­gel Loc­sin, ang pag­pakasal nil ang Luiz, og paghi­mog pam­ilya very soon.

Nag re­sume na usab ang shoot­ing sa movie ni­lang Ate Vi og An­gel, ug gikataho nga be­tween takes ka­nunay mag­sun­gu­gay og magkum­e­dya­hay ang fu­ture nga mag mother- inl aw.

Vilma San­tos, An­gel Loc­sin ug luis Man­zano

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.