Ang bakasi ug saang cap­i­tal sa Sugbo

Cebu Libre - - FRONT PAGE - TONEE DESPOJO

SI Manang Emma Tura mi­pakita sa iyang mga nag kisi- kisi pang mga bakasi nga iyang gibali­gya sa tag P100 ang plas­tik sa Barangay Buag­song, Cor­dova.

Usa ka yanong kan-anan daplin sa da­gat sa barangay Buag­song sa lung­sud sa Cor­dova, ang giba­lik ba­likan sa nagka lain­laing mga parokyano, tun­god sa ilang lami­ang linarang nga bakasi ug preskong seafoods sama sa saang ug bat.

Medyo tuy­oun ang maong dapit apan daghan gayud ang moadto aron moti­law sa ilang linarang nga bakasi nga abunda sa maong lu­gar tun­god sa ka abunda sa sea grass didto.

Usa ka g ropu sa mga pro­fes­sion­als ang among naab­tan nga nan­gaun sa pag­bisita sa Cebu Li­bre sa maong kan- anan ug usa sa ilang gi or­der ang linarang nga bakasi.

Mga tighatud og soft­drinks ug beer nag-abot usab sa maong kan- anan ug ka­nunay nga cen­ter of at­trac­tion ang bakasi sa ilang or­der. Dili usab mawala sa lamisa ang mga preskong saang.

Among naab­tan si Jun-jun, uban sa iyang asawa nga nag or­der ug usa ka ki­long bakasi nga iyang gi­palarang .

“Lahi ning ilang lin­u­tuan dinhi, medyo la­put-la­put ang sabaw, lami kaayo,” matud pa ni Jun­jun nga na gpahiyum sam­tang naghigop sa nag aso- aso nga sabaw.

Daghan usab ang nag- in­gun kanamu nga lahi gyud kuno ang kalami sa bakasi sa Cor­dova.

Si Emma Tura, ma­ma­li­gyaay ug bakasi, mi­in­gon nga matag ad­law daghan ang moanhi ug mag­pa­luto og bakasi.

“Ka­ga­hapon daghan kaay­ong mga po­lis nga gikan sa APEC, dinhi nan­gaun ug linar ang nga bakasi, ang uban mi or­der ug bat nga sun­lu­tan,” matud ni Tura.

Si Lolo Fre­deswindo “Fred­ing” Tra­zona, 75 anyos taga dak­bayan sa Car­car ug naminyog taga barangay Buag­song, kapin sa 40 ka tuig na nga nan­guhag bakasi. Kad­la­won palang mo­biya na siya sa iyang pan­i­malay aron ma­makasi.

Matud niya nga ka­ni­adto daghang bakasi ang iyang makuha, karong diyu­tay nalang.

“Karon lang ad­lawa tulo ra ka kalteks akong nakuha, matag kalteks 90 pe­sos akong kita,” matud pa ni lolo Fred­ing.

Si Lolo Fred­ing mao nalang ang na­ha­bilin sa mga karaang tig­pan­guha ug bakasi sa ilang dapit. Alang kaniya inan­tigu ang pag pa­makasi.

Lima sa iyang 9 ka anak na­makasi usab. Apan wala nay mis­unod pag­pa­makasi sa iyang mga apo.

“Para nako dili jud maayo ma­makasi usab ang akong mga apo. Ki­na­hanglan nga ilang ta­pu­son ang ilang pag­tuon, aron adunay maay­ong tra­baho kay nagkahi­nay ang kita sa da­gat,” pag­pasabot ni Lolo Fred­ing.

Apan alang ni man- ang Emma, daghan pa gi­hapong mga bakasi nga anaa sa pal­i­bot sa Cor­dova. Ug pa­bil­ing mag ba­lik- ba­lik ang ilang mga suki aron mati­lawan ang ilang linarang nga bakasi.

RICK GABUYA

MGA preskong sea foods sama sa saang ug bakasi ang garbo sa Cor­dova.

TONEE DESPOJO

ANG Cebu Li­bre team atol sa ilang pag bisita sa barangay Buag­song, Cor­dova.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.