Magis Ea­gles naka “three-peat”

Cebu Libre - - FRONT PAGE - /Rick Gabuya

Malam­pu­song giangkon sa Sa­cred Heart School-Ate­neo de Cebu Magi s Ea­gles ang gitin­guha ni­in­ing “three- peat” hu­man nila gi­palukapa ang Univer­sity of Cebu Baby Web­mas­ters, 8853 sa de­cid­ing Game 3 sa 15th Ce­safi bas­ket­ball tour­na­ment ni­ad­tong Sabado sa Cebu Coli­seum.

Hu­man mapildi sa UC sa Game 1, gitabla sa Magis Ea­gles ang ilang best-3-three fi­nals se­ries pinaagi sa paglangkat sa Game 2 ni­ad­tong Huwebes. Ug sa Game 3 ni­ad­tong Sabado, wa na tagai ug pana­hon sa mga Magis Ea­gles ang Baby Web­mas­ters nga maka labok pinaagi sa pagkuha sa lead sukad sa unang quar­ter hang­tod mahu­man ang duwa.

Misu­toy ang Magis Ea­gles sa first quar­ter, 2010 luyo sa nag bagang duwa ni­lang Travis Man­tua, Eroll Pas­tor ug Jed Colo­nia kinsa mi­angkon sa 18 sa 20 pun- tos sa first quar­ter.

Mi­paduol ug gamay ang UC, 20-29 hu­man maka triple si Froilan Man­gu­bat apan mao ra kadto ang last hur­rah sa mga Baby Web­mas­ters kay mi­paulan pud dayon ug 13- 2 run ang Sa­cred Heart alang sa 42-24 lead sa half­time. Ila kin­ing gi­pasaka ngadto sa 31 pun­tos sa third quar­ter, 55- 24 ug hing­pit nang gilum­san sa Magis Ea­gles ang Baby Web­mas­ters sa fourth sa di­hang mi­abot ug 41 pun­tos ang ilang labaw, 86-45.

Si Colo­nia nga napil­ing ju­niors Most Valu­able Player ug miyem­bro sa Myth­i­cal Five, adunay 20 pun­tos, walo ka re­bounds, tulo ka as­sists ug duha ka steals.

Apil usab sa Myth­i­cal Five sila si Pa s to r, Man­tua, Man­gu­bat ug si Jan­cork Cabahug sa Univer­sity of the Visayas.

HU­MAN malukapa sa Game 1, gi­haros sa Magis Ea­gles ang Games 2 ug 3 haron ma­tu­man ang 3-peat sa Ce­safi ju­niors bas­ket­ball.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.