AlDub mibuak sa Twit­ter world record

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

It’s Of­fi­cial: ang phe­nom­e­nal nga panaguban ni­lang Alden Richards ug Maine Men­doza nga nailang “Yaya Dub” mi­tala og bag- ong Twit­ter world record.

Ang Twit­ter Asia Pa­cific nagkanayon nga adunay 41 mi­lyon ka tweets ang na­tala gamit ang hash­tag # ALDubEBTa­mangPana­hon gikan sa Ok­to­bre 23 hang­tud sa 25.

Ang gidaghanon sa maong hash­tag mi­la­pas sa kanhi AlDub records nga 26 mi­lyon tweets ka­ni­ad­tong Septem­bre 25 ug ang 35.6 mi­lyon nga tweets atol sa duwa sa Brazil ba­tok sa Ger­many sa World Cup semi-fi­nal ni­ad­tong July 18, 2014.

Nag­sugod ang pagdaghan sa tweets sa mga AlDub fan sa alas 2:24 di­hang mikanta si Richards ug “God Gave Me You” kang Men­doza ug ang pag­gakos sa duha ibabaw sa stage. Atol sa maong ek­sena ang mga Aldub fans mi post og 48,000 tweets matag min­uto.

Ang Twit­ter naka­ban­tay nga moabut sa tulo peaks atol sa #ALDubEBTa­mangPana­hon nga con­ver­sa­tion.

Ang labing daghang gi share nga tweets nga migamit sa maong hash­tag ang gi post ni Men­doza nga adunay 74,00 retweets ug nakita sa moabut 2.4 mi­lyon ka hi­gayun sa Twit­ter.

Si Twit­ter Vice Pres­i­dent of Me­dia, Asia Pa­cific and Mid­dle East nga si Rishi Jaitly, nagkanayun nga “they are glad that Twit­ter and Periscope have be­come a part of the his­toric AlDub phe­nom­e­non.”

“The AlDub phe­nom­e­non con­tin­ues to make his­tory with a new global Twit­ter record by tak­ing a love story that’s cap­tured the imag­i­na­tion of peo­ple all over the world and com­bin­ing it with the Ta­mang Pana­hon char­ity con­cert broad­casted live world­wide,” nagkanayon si Jaitly .

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.