Bis­daks kampyon nasad sa Milo Olympics

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Rick C. Gabuya

Hu­man sa tulo ka tuig nga pag-an­tos, gi­langkat na usab sa Team Visayas ang over­all cham­pi­onship sa 7th Milo Lit­tle Olympics Na­tional Fi­nals nga nat­a­pos ni­ad­tong Domingo sa Sta. Cruz, La­guna.

Ang Bis­daks mi­hipos ug 577 pun­tos o 2.5 pun­tos lang nga labaw sa hig­pit ni­in­ing karibal, ang Na­tional Cap­i­tal Re­gion- South Lu­zon (NCR-SL) nga nakakuha ug 574.5 pun­tos gikan sa 13 ka mga sport­ing events nga gi bugnuan sa tulo ka ad­law nga tor­neyo.

Kahinum­du­man nga ang NCR-SL mao ang three- time over­all cham­pion ug sa wala pa mag­sugod ang tor­neyo kam­pante ang mga opisyales ni­ini nga malangkat ang ilang ika upat nga tit­ulo tun­god kay ang Na­tional Fi­nals diha ra­man giduwa sa ilang nataran.

Apan wala magpa apekto ang mga Bis­daks bisan pa­man sa hapit 30 ka oras ni­lang pag biyahe padu­long sa La­guna.

Ang 2.5 pun­tos nga diperen­sya maoy labing sikit sa kasaysayan sa Milo Olympics.

Ang sec­ondary team sa Bis­daks mi­hipos ug 306.5 points sam­tang ang mga el­e­men­taryang atleta sa re­hiyon mi­likom ug 270.5 pun­tos.

Ang NCR maoy kampiyon sa ele­men­tary divi­sion nga adunay 279 pun­tos sam­tang ang sec­ondary ath­letes ni­ini mi­t­igum lang ug 295.5 pun­tos.

Ang Team Min­danao maoy nahimu­tang sa ikat­u­long puwesto nga adunay 422 pun­tos sam­tang ang Team Lu­zon maoy nangi­wit nga adunay 316.5 pun­tos.

Matud pa ni Team Visayas del­e­ga­tion head Ricky Balles­teros nga mas tam-is ang kadau­gan sa mga Bis­daks ning tu­iga tun­god sa daghang sakrip­isyo nga naa­gian sa mga atleta ni­ini.

Daku usab ang pasala­mat ni Balles­teros sa gikatampo sa mga Ilong­gong atleta nga daku kaayo ug nata­bang sa Team Visayas haron usab musug­bong sa kampiy­onato.

Gi angkla sa Team Visayas ang kadau­gan ni­ini sa maay­ong re­sulta gikan sa taek­wondo, vol­ley­ball, foot­ball, bas­ket­ball, chess, scrabble ug bad­minton.

/LITO TECSON

ANG foot­ball maoy usa sa mga events diin nakalangkat ang mga Bis­daks ug dakung pun­tos sa Milo Lit­tle Olympipcs.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.