Mga nin­dot nga suroyan hu­man sa Sin­u­log 2016:

Cebu Libre - - NEWS - /NI JESSIE CAM­POS

ARON mahi­mong mab­u­lokun ang imong pagsaulog sa Sin­u­log 2016 uban sa imong mga hi­gala o tibuok pam­ilya, maayo niny­ong sak­si­han ang Grand Fire­works sa Cebu Ci ty Sports Cen­ter inig kahu­man sa Grand Fi­nale sa Sin­u­log karong Domingo sa gabii.

Aduna usay street party bands sa Fuente Os­mena sam- tang usa ka py­ro­mu­si­cal show buk­san sa SM Cebu sa alas 9: 00 sa gabii.

Sa South Road Prop­er­ties ipahimu­tang usab and usa ka con­cert se­ries gikan sa alas 5: 00 sa hapon hang­tud sa alas 2: 00 sa kad­la­won ug inig ka alas 12: 00 sa tun­gang gabii, adunay Sin­u­log Fire­works nga buhian sa SRP.

Kung wala kaayo ka makakita sa mga nanayaw sa Sin­u­log Grand Pa­rade, mahimo ni­mong masak­si­han ang re­peat per- for­mance sa tanang mga man­anaug sa Cebu City Sport Cen­ter sa Lunes sa hapon atol sa award­ing cer­e­mony.

GAWAS pa sa Sinulog G r a n d P arade, aduna pay daghang kalin gawan nga i mung m a s a ks i h a n sa Sinulog week.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.