Naka­pam­ab­dos diay siya sa lain!

Cebu Libre - - FRONT PAGE - Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? Ipadala sa JudeBa­calso@gmail.com

Dear Jude,

Daghan na kog na­pan­gayoan ug tam­bag sa akong prob­lema, gitawag na ni nako sa ra­dio ug gi­ta­m­ba­gan sad ko sa mga lis­ten­ers. Pero ma­lin­gaw ko sa imong style kay prangka unya kataw-anan pero naay sense, so suwatan pud ka nako ug unsa imong ma in­gon sa akong sit­wasyon ha?

Ako si Daday, taga Min­danao ko pero diri ko nag­tra­baho sa Cebu karon. Naa koy uyab nga one year pa lang mi gana­han na siya makig minyo kuno nako. Iya kong gi ila-ila sa iyang ginikanan didto sa Min­danao atong Pasko ug miba­lik kos Cebu para hap­say nga mu re­sign sa akong tra­baho para mu-uli na para sa among kasal. Sa din­hang gi ati­man nako akong mga pa­pe­les diri sa Cebu, nakadawat kog text mes­sage. “Kinsa man ka ug ngano mura man mog uyab sa akong bana?” Akong gitawa­gan Jude unya babaye ang ni­tubag. Sa among pagsto­rya, ni­gawas nga bun­tis siya sa akong uyab ug man­ganakay na gani karong buwana. Dayon nakong gitawa­gan akong uyab ug iyang gi­deny ang tanan. Ma­tod niya, wala kuno niya gi­higugma ang babaye ug ako kuno iyang gusto pakaslan. Iya pa gani gi re­mind nako nga gi ilaila ko niya sa iyang ginikanan.

Apan iyang gi angkon nga iyaha ang gis­abak sa babaye. Ok ra ba kuno nako nga iyang angkonon ang pag­padako sa bata, pero pa­dayon nga wala si­lay re­lasyon sa babaye. Ok ra ba ni nga sit­wasyon, Jude? Tambagi ko pal­i­hug.

Daday (pinaagi sa Face­book)

Daday,

Kung ang imong uyab pareho ka lami ni Alden Richards, su­por­ta­han ta ka. Pakasli intawn kay basin maun­han pa ka!

Pero kung dili, pag­mata intawn in­day. Kana bitawng linya sa laki nga “wa man ko nahigugma niya”…imo lang gi­pam­ab­dosan? Unsa to, ak­si­dente siyang na slide unya gahubo silang duha? Ka dakong bin­uang.

Ang bot­tom line, naa ra gyud na nimo. Lahi man tag pangutok tagsa tagsa, pero tun­god kay ako man imong gi­pan­gayoan ug tam­bag, akong ihatag akong per­sonal nga opinyon, di ba? Kung ako lang, that state­ment is dan­ger­ous. Nag­pakita na nga wala siyay re­speto sa babaye. Ang pakighi­lawas usa ka sa­grado nga bu­tang nga unta para lang sa duha ka tawo nga dunay com­mit­ted re­la­tion­ship. Di na lang ko mag­paka arong in­gnon nga ki­na­hanglan kasal mo kay kinsa may akong gi tonto, di ba? At the least na lang gyud, pinaka menus…duna moy com­mit­ted re­la­tion­ship. Sa iyang paghi­makak sa ilang re­lasyon, apan kita ang ebiden­sya sa kri­men…dili kini nin­dot nga su­god sa usa ka bag-ong re­lasyon sama sa in­y­oha, di ba? Samot na gyud nang iyang gami­ton ang usa pa ka sa­grado nga sakra­mento, ang pag­pakasal. If he has no re­gard for the other woman’s feel­ings, nganong mu­tuo ka man nga ang kasal duna pud balor niya?

Na karon ma­ba­lik ta sa akong unang pangutana. Mailad ta usa­hay sa phys­i­cal at­tributes sa usa ka tawo, madani tas ka gwapo o ka gwapa. Ayawg ka­bal­aka kay ang sci­ence mu in­gon duna ni phys­i­cal ba­sis. Af­ter all, naa diay love at first per­son­al­ity? But a more last­ing re­la­tion­ship is built on com­pat­i­bil­ity, mu­tual re­spect, and a last­ing friend­ship. Kung di mo magkasin­abot, unsa man in­y­ong sto­rya­han? Kung wala moy re­spetar sa usag usa, un­saon ninyo pag atubang sa mga bagyo sa in­y­ong kinabuhi nga umaabot? Kung dili mo ti­u­nay nga hi­gala, mag unsa man mog wala na siyay ngipon ug losyang na imong lawas?

Pan­gi­taa Daday ang ilang gitawag nga things that mat­ter, kanang mga bu­tang nga mu­lung­tad. Dili kanang mawala ra sa pag agi sa panahon. Sugdi imong 2016 ug sak­tong de­sisyon. Ayaw padala sa mga saad sa usa ka bakakon. Pagka ngil-ad ana nga lihi!

Jude

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.