‘Bestie’ ku­mita na ng P500M; Coco game na game sa part 2

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

NASA cloud nine si Coco Martin dahil sa huge suc­cess ang “Beauty and the Bestie” na as of this writ­ing ay nasa more than P500 mil­lion na ang box of­fice take.

“Masaya po kasi sabi ko nga po nag­ing sulit ‘ yung paghi­hi­rap ng team ng ‘Beauty and the Bestie.’ Ta­la­gang grabe ang su­porta ang ib­ini­gay ng Star Cinema at Viva Films. Sabi nila, ‘ hindi natin ito titipirin.

Ibibi­gay natin la­hat para ma­pasaya ang mga tao.’ Kaya sig­uro isa ito sa mga dahi­lan kung bakit nila na­gus­tuhan ang pe­likula namin,” say ni Coco sa thanks­giv­ing party na ib­ini­gay niya for the press.

Am­i­nado si Coco na kin­aba­han siya sa kalal­abasan ng movie sa tak­ilya, “Sa to­too lang ang pres­sure ay nasa akin kasi lagi siyang ( Vice Ganda) num­ber one, eh. Natatakot ako na baka doon pa siya hindi mag­ing num­ber one or ‘yun pa ‘yung pinakamahi­nang kita ng p eliku- la niya.

When a s ked kung magkaka­roon ng se­quel ang “Beauty and the Bestie”, ito ang say ng Prime­time King, “De­pende po ‘yon sa Star Cinema. Mahi­rap pong magsalita.

Sig­uro sa ganda po ng ki­nal­abasan, pala­gay ko po baka, baka. Na­pakarami pang puwe­deng pun­ta­han (ng movie).”

Coco Martin at Vice Ganda

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.