BUD­BUD KABOG: Ang lami­ang del­i­cacy sa norte

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Jessie D. Cam­pos

Kun mo­biyahe ka paingon sa ami­hanang bahin sa lalaw­igan sa Sugbo, lag­mit imong maa­gian ang mga naninda ug bud­bud kabog sa imong pag abot sa may eskina sa Lugo-Tabue­lan.

Ang bud­bud kabog, usa sa mga lami­ang del­i­ca­cies sa lung­sud sa Cat­mon.

Ang kabog o mil­let, usa ka matang sa sag­bot nga sa una nagkatag su­lod sa lan­gub sa buki­rang barangay sa Ag­suwao. Mao kini ang pa­bori­tong kan- onon sa mga kabog ug kuwaknit nga nag­puyo sa lan­gub.

Apan tun­god sa ka­maay­ong man­gitag pa­maagi sa mga ka­tigu­lan­gan sa maong dapit, ang usa ka or­di­nary­ong sag­bot nahimo na karong lami­ang del­i­cacy sa lung­sud sa Cat­mon. Kini ang in­ila na kaay­ong bud­bud kabog.

Si Abeth Balde­spino, tighimo ug naninda og bud­bud kabog, mi­tu­gan sa Cebu Li­bre nga ang iyang pag­paninda og pag­sugat- su­gat sa mga sakyanan maoy naka­p­atungha sa kole­hiyo sa duha sa tulo niya ka anak.

“Daku kaayog ta­bang na­mong mga po­bre ang pag­paninda ning bud­bud kabog sir,” matud ni Balde­spino. Siya nagkanayon nga ang iyang usa ka gan­tang nga mil­let nga iyang himuong bud­bud kabog, ma­halin kinig P1,400. Ug kung mahurot lang ang iyang paninda, mogi­nan­siya siyag P500 ang ad­law.

Ang paghimo sa bud­bud kabog susama lang gi­hapon sa paghi­mog pilit nga bud­bud o su­man. Anaa ang tuno sa lubi ug asukar. Kun ma­luto n a , pus­ton kini sa dahun sa sag­ing og lu­tuon pag-usab.

Tun­god sa kaabunda sa mil­let o sag­bot nga kabog, ang kagamhanan sa lung­sud sa Cat­mon mi­hi­mog Bud­bud Kabog Fes­ti­val, atol sa tinuig nga kapis­ta­han sa ilang pa­tron nga si San Guillermo de Aqui­tania matag Pe­brero 10.

Ang mil­let o kabog, taas ug nu­tri­ent con­tent ug bita­m­ina B. Aduna usab kini cal­cium, iron og potas­sium.

Tin­ub­dan usab ang mil­let sa mag­ne­sium nga maoy mopau­bos sa blood pres­sure ug ang risgo sa heart at­tack. Puno usab kini sa fiber nga maoy molimpiyo sa imong tinai.

Busa sa sunod nimung pag­biyahe sa norte, kung aduna man gani mga tindera nga mu­dalit sa ilang tin­dang bud­bud kabog, palit jud dayon. Kay gawas nga lamian, daku usab kinig mata­bang sa kabaskog sa imung lawas.

TONEE DESPOJO/GOOGLE

GI­PAKITA ni Abeth Balde­spino ang gi­nal­ing na nga mil­let (wala nga hu­lag­way) nga maoy himuong bud­bud kabog. Sa tuong hu­lag­way makita ang sag­bot nga mil­let.

TONEE DESPOJO

SI Abeth Balde­spino nga taga Cat­mon, nagkanayon nga daku kaayo ang nata­bang sa iyang pag­pa­ma­li­gyag bud­bud kabog sa iyang pagpa eskwela sa kole­hiyo sa iyang duha ka mga anak.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.