Mga artista mu-atak sa IRON­MAN karong Domingo

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Rab­boni Centino Bor­bon

Sig­u­rado nga dili sila makakuhag medal ya karong Domingo sa Co­bra Iron­man 70.3 Asia- Pa­cific Cham­pi­onship. Labi pang wa las ilayt sans an ga makalupig sa mga world class triath­letes nga musalmot sa usa sa labing dakung Iron­man nga tor­neyo sa tibuok kalibu­tan.

Apan kung fan at­trac­tion ang paga base­han, sig- uradong gold medal gayud ang ilang madag-an.

Sila ang mga sikat nga mga bitoon sa lokal show­biz in­dus­try nga sub­ling muanhi sa Sugbu dili haron magpa- kilig sa ilang mga fans kun dili haron mu­pakita sa ilang katakos sa natad sa paug­nat sa ku­sog.

Kinsa sila nga an­gay na­tong at­ngan sa kadalanan karong Domingo?

Mat­teo Guidi­celli

Gikan sa pam­ilya nga mahilig sa sport, main­gon nga suki na si Mat­teo sa Co­bra Iron­man dinhi sa Sugbu. Ug kung fan ka ni Sarah Geron­imo, way sig­uro nga makita nimo and imung idolo nga maghuwat kang Mat­teo haron mu trapo sa iyang sin­got ug mu­padaitol ug tam- is nga halok diha sa fin­ish line.

Pi­olo Pas­cual

“Mas gwapo gyud diay si Pi­olo sa per­sonal,” mao kini ang gi­in­gon sa akong lalak­ing amigo nga naka­pasaka sa akong ki­lay. Si Papa P sub­ling muapil sa re­lay ug adto kini sa bike leg musalmot. So kung gusto nimng makita ang gi­in­gon nga hottest star of his gen­er­a­tion, hala pag­dala ug pay­ong ug lingku­ranan ug puwesto dayon daplin sa dalan.

Kim Atienza

Ang pop­u­lar nga TV host suki usab sa Iron­man. Apan nasayud ba kamu nga mi­agi na siya ug de­likadong op­erasyon hu­man ma stroke? Karong Domingo atangi si “Matanglawin” sa subli niyang pa­gapil sa swim- bike- run event nga mao ang Iron­man.

Gretchen Ful­lido

Kinsa may dili maka-lingi kung si Gretchen Ful­lido na gane ang mu­gawas sa TV alang sa iyang Star Pa­trol? Gawas sa iyang ka­hanas isip tig­balita, dili usab ika hi­makak nga guapa usab kini ug sexy pa bisan sa TV pa lang. Unsa na kaha kung imu siyang makita sa per­sonal nga mag swim­suit ug mu­lan­goy sa kada­gatan sa Mac­tan?

Ding­dong Dantes

Sig­u­radong kilig to the max ang mga girls ug feel­ing girls karong Domingo sa pag-apil ni Ding­dong Dantes. Sam­tang sig­u­radong mag ampo usab ang mga kalalakin-an nga unta iyang kuyu­gon ang iyang seks­ing kapikas nga si Mar­ian Rivera ug ang ilang grabe ka cute nga anak nga si Zia.

Muapil usab karong Domingo si­lang Xan­der Angeles, Paul Jake Castillo, Dyan Castillejo, Gil­bert Remulla, An­thony, Han­nah, ug Ella Pangili­nan, Sam YG ug uban pa.

Bub­bles Paraiso

Para sa mga lalaki nga tapu­lan mu­mata og sayo, basin si Bub­bles Paraiso na ang makadani kaninyo nga mu nunot sa bagang hut- ong sa katawhan haron mu saksi sa Co­bra Iron­man 70.3.

PHO­TOS BY JUNJIE MEN­DOZA & TONEE DE­SPOJO

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.