Panaghi­gala o tirada?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Jude,

For the first time, karon pa ko nakatagbo ug babaye nga di nako gana­han hi­l­ab­tan. Aw, klaro­hon nako ha, sexy­han kaayo ko ni Ma­bel. Nin­dot kaayo siya ug lawas unya type gyud kaayo nako siya. Pero am­bot nga wala man ko gadali ron.

Basin lagi in­gon akong mga amigo nga na ma­ture na kuno ko, dili lang puro kiat akong nawng. Buotan man gud siya, she knows how to take care of me. Mao na ba ni ang gugma Jude? Gana­han kaayo ko niya, pero I’m tak­ing it slow. Sakto kaha akong gibuhat? Kuyawan man ko nga maun­han unya ko sa lain ug hi­nay ra diay kaayo akong diskarte.

Unsa man ang gusto sa mga babaye ron? Pas­pasan ko ni? Steady lang? Ralph Mosqueda

Ralph,

Ma­tod pa sa akong pa­bori­tong kanta gikan sa banda nga Freestyle, “let’s take it slow, any­where you wanna go, baby for you I lay it all on the line.” Mao tin­gali ni ilang gi in­gon nga muabot gyud ang pana­hon nga makakita na ta sa makapa bag-o sa atong pag­tan-aw sa mga re­lasyon. In your case, murag si Ma­bel na gyud ni.

Wala man ka muhis­got sa imong suwat, apan murag tan-aw nako may pagka play­boy ka sa una bag-o nimo ni siya naila-ila. Sa imong pa lang ter­mino nga pas­pasi, murag imong karaang bin- uhatan pas­pas pa sa alas singko!

Susama sa akong tam­bag sa tanan nakong mga amigo nga naa ani nga sit­wasyon, it pays to be friends first. Ami­gaha usa na siya, ayaw bi­rahi dayon intawn. Friend­ship is a stronger foundation for a re­la­tion­ship com­pared to sex. Ti­nood ni. Mag­sugod tuod sa phys­i­cal at­trac­tion tanan (Nakadun­gog diay kag love at first per­son­al­ity? Di ba wala?), apan ang sekreto sa malam­pu­song re­lasyon mao ang in­y­ong pag ila ila sa in­y­ong mga kau­galin­gon.

Sa imong pangutana nga basin maun­han ka sa lain, dali ra kaayo akong tam­bag ana. Kung mag­pailog, ilaha na. Dili pud ka mahimu­tang sa usa ka babaye nga pirmi na lang nimo du­da­han nga magpa ilog sa lain, di ba? Mas nin­dot man gyud ning kahibaw ka nga in­tere­sado gyud kaayo siya nimo.

Unsa ang gusto sa mga babaye karon? Aw, mas dali na tubagon. Wala mausab ang gi­pan­gita sa mga babaye, kana kung tarong nga babaye imong gi­pan­gita ha. Una sa tanan, ka­maunon­gon…loy­alty. Lisod lisod ni karong pana­hona sa kadaghan sa temp­ta­syon, hi­labon na sa so­cial me­dia, apan in­gon pa sa mga ka­tigu­lan­gan, bisan ang kalderong itom, dunay tak­lob. You will find some­one who will be your per­fect fit and be loyal to you. Ikaduha, kaako­han…re­spon­si­bil­ity. Un­saon ninyo ang atraksyon ug loy­alty kung wala moy kaug­maon sa in­y­ong panag-uban, di ba? Ikat­ulo, ang paka malu­luy-on. Kind­ness will never go out of style.

Sig­u­rado-a usa ning tulo, bag-o pa nang uban ni­mong mga plano para ni Ma­bel. Panaghi­gala bag-o tirada, ok? Jude

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.