PUSO: ANG KASING-KASING NGA MAKABUSOG

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Pierre An­gelie B. Cam­pos

ANG hang­ing rice o mas naila sa tawag nato nga puso, usa ka pagkaon nga puno sa kasaysayan ug hang­tod karon gi­pan­gita gi­hapon sa mga katawhan. Ug taga Cebu ka kun nakaila ka ug puso. Apan asa gikan og giunsa pag­buhat ning pagkaona? Kini ang mga pangutana nga an­gay na­tong mahibaloan. Ang puso gi­nama sa lukay nga gi­por­mang kasing kasing. Mura usab siyag di­a­mond ug porma ug gibu­tan­gan ug bugas hu­may og gi lung-ag. Ang lukay o linghud nga dahun sa lubi maoy hi­mong sud­lanan sa bugas hu­may.

Sa mga maay­ong mola, dili maabot ug dos min­u­tos mahu­man ang usa ka puso. Hang­tud karon wala pa gayud nahibawan kun diin nag­sugod ang paghi­mog puso.

Apan sa South­east Asian coun­tries sama sa Brunei, Malaysia, og In­done­sia aduna silay puso nga gitawag nila og ‘Ke­tu­pat.’

Tun­god sa trad­ing sys­tem sa unang pana­hon, dali nga naim­pluwen­sya ang mga dapit sa Visayas sama sa Ne­gros, Siqui­jor, Bo­hol, Leyte, Sa­mar og labi na sa Cebu nga maoy sen­tro sa pati­gayun og abunda usab sa lukay, sa paghimo ug puso.

Tun­god sa kul­tura og tradisyon sa mga Sug­boanon nga maghikay gayud il­abi kun adunay piesta, ad­law nga natawhan, kasal, bun­yag, lubong ug uban pang se­l­e­brasyon o okasyon, dili mawala ang puso.

Ka­nunay kin­ing bida sa ta­lad kan- anan sa mga Sug­boanon, sukad ka­ni­adto hang­tud karon.

Bisan asa ka moadto, sa mga pungko –pungko o street foods o sa mga stalls sa Lar­sian sa Fuente Os­meña nga nailado tun­god sa lami­ang bar­beque, bida ka­nunay ang puso.

Karon daghan na ang mga nag negosyo ug puso mao nga daku na kin­ing ta­bang sa atong ekonomiya.

PHO­TOS BY TONEE DESPOJO

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.