Ang unom ka klase sa puso

Cebu Libre - - FRONT PAGE - /ni Pierre An­gelie B. Cam­pos

Sa pagligid sa panahun in­ubanan sa pagka­ma­mug­naon sa mga Sug­boanon, aduna na karong lain- laing porma o desinyo sa puso gamit gi­hapon ang lukay o linghud nga da­hon sa lubi.

Pu­dol or Dumpol – susama sa ki­nas­ing ang desinyo ni­ini, apan ang ubos nga bahin dili pointed kun dili dumpol ang tu­moy. Bi n ak i – komon usab kin­ing matang sa desinyo sa puso. Susama and porma ni­ini sa baki sa pag weave hi­n­ung­dan nga gi­pan­gan­lan kinig Bi­naki.

Manan- aw – kini nga desinyo sa puso gigami­tan ug 8 ka strands sa da­hon sa lubi nga gikuhaan ug tukog. Kini ang labing daku nga matang sa puso.

Bin o sa – usa ka matang sa weav­ing o paglala gamit ang usa ka bahin sa lukay nga gi­por­mag susama sa wine glass.

Ki­nas­ing – mao kini ang labing komon nga desinyo sa puso. Gamit ang lukay nga gikuhaan ug tukog ug gi weave o gila. Mura usab kini ug di­a­mond ang porma.

Bad­bar anay – kin­ing maong desinyo nag­pasabot nga “un­ravel” o “open”.

Ang puso mas lami kung imong parisan ug le­chon baboy, manok, siomai, ngo­hiong, bar­beque, gin­abot ug uban pa.

PHO­TOS FROM WEB

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.