Ang hi­gant­ing dakit sa Can­laon

Cebu Libre - - NEWS - ni Jessie D. Cam­pos

NAGKADAGHAN na karon ang bout mosaksi sa labing dakung punoan sa dakit nga makita sa barangay Luma­pao dak­bayan sa Can­laon City, Ne­gros. “Dalakit” ang lokal nga pan­galan ni­ini. Si Kon­si­hal Valentin Ar­mo­nio ang mi­uban kanamo ug mi­pakita sa ta­lagsaun ni­lang ka­bilin nga ilang gi pre­serve. Walay en­trance fee nga gikolekta ang kagamhanan sa dak­bayan sa Can­laon. Gi­in­gong ang maong dakit nag-edad nag 1,328 ka tuig, ug usa na karon ka kusug nga tourist at­trac­tion sa ilang dapit. Mahin­gangha ka gayud sa ta­lagsaong kadako sa maong ka­hoy. Gani pito mi ka tawo ang mis­uway pag- alirong ni­ini apan wala gani mi makaabot sa one fourth sa gi­dak-on sa iyang punoan.

Tun­god sa gidugayon sa maong dakit, daghan ang nag­tuo nga adunay nag­puyo nga dili in­gon nato sa maong hi­gant­ing ka­hoy

Medyo sud­lonon ang barangay Luma­pao, apan ma­lin­gaw ka tun­god kay imung maa­giaan ang gag­may nga mga rice ter­races. Ma­lin­gaw usab ang imong mga mata nga mag­sud-ong sa mang­giuwa­won nga bulkan sa Can­laon nga gi­hab­u­lan sa bagang pan­ganud.

PHOTO NI JESSIE D. CAM­POS

DU WE ND EH ON ka sa kadako sa ka­hoy kung ikumpara ang imong gi­tas- on. Kini makita sa Can­laon,Ne­gros.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.