‘Hor­ror Queen’ may sakit, nanghingi ng tu­long

Cebu Libre - - NEWS -

HUMIHINGI ng tu­long pinan­siyal ang char­ac­ter ac­tress at tinaguri­ang “hor­ror queen” na si Lilia Cun­ta­pay para ipang­tus­tos sa pag­pa­pag­amot sa kanyang mga sakit.

Nak­i­lala ang veteran ac­tress (81 years old na ngayon) sa mga hor­ror movies kung saan lagi siyang gu­ma­ganap na aswang o multo, par­tiku­lar sa mga katataku­tang pe­likula ng Re­gal Films at iba pang in­die movies.

Ayon sa ulat, naospi­tal ang beterang ak­tres dahil sa prob­lema niya sa spinal cord. Ku­malat sa so­cial me­dia ang isang video mes­sage na in­u­pload ng Ca­gayan Pro­vin­cial In­for­ma­tion Of­fice ni­tong Biy­ernes kung saan nakik­iusap nga si Aling Lilia na sana’y tu­lun­gan siya ng kanyang mga kaibi­gan at kasama­han sa in­dus­triya.

Aniya, “Sa mga con­cerned cit­i­zens diyan, like yung mga direc­tors ko, mga co-work­ers ko, wala na ako sa showbiz dahil may sakit ako. An­dito po ako sa Pinili, Ilo­cos Norte. Kung ma­hal ninyo pa ako, any help will be ap­pre­ci­ated.”

Sa Greece magse-cel­e­brate ng kani­lang 6th month­sary sina James Reid at Na­dine Lus­tre. Ito’y kasabay na rin ng tap­ing nila para sa bagong serye ng ABSCBN na Till I Met You.

Ex­cited na ang magdy­owa at magka-loveteam sa pag­punta nila sa Greece dahil may lista- han na raw sila ng mga lu­gar doon na kani­lang bibisi­tahin. “Ako su­per ex­cited sa food, def­i­nitely maka­pasyal at makaka­pasyal na­man kami,” chika ni Na­dine sa panayam ng ABS-CBN.

Sey na­man ni James, look­ing for­ward siyang makita roon ang, “Of course, the views, the sun­sets, the restos, I’m re­ally ex­cited.” Ma r a m i raw silang lu­gar na iikutin sa Greece kung saan kuku­nan din ang ilang ma­ha­ha­la­gang ek­sena nila to­gether para sa Till I Met You na malapit n’yo nang ma­panood sa Prime­time Bida.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.