Ang mga mi­gra­tory bords sa Olango

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Dafne Wences­lao

Ania na ang pana­hon sa ting tug­naw, ug dungan ni­ini ang pag- abot sa gikahi­na­man nga mga bisita nga muabot dinhi sa Sugbu il­abi na sa isla sa Olango.... ang mga mi­gra­tory birds nga gikan sa north Asia.

Ha­los katunga sa isla sa Olango ang Olango Wildlife Sanc­tury nga may 1,030 hectares kon diin makit-an ang 97 ka mga species sa lang­gan apil na ang 50 ka klase nga mga mi­gra­tory birds, o mga langgam gikan sa laing na­sod.

Sa ni­ag­ing tuig, ang 48 ka species sa mi­gra­tory birds, na­pun-an og duha. Kini ang Black-Faced Spoon­bill ug ang Hoopoe nga gikan sa Hong Kong.

Ma­tod ni Socrates Sa­garino nga 20 ka­tuig nang care­taker sa sanc­tu­ary, nagkadaghan ang mga langgam nga muabot gikan sa lain­laing na­sod matag tuig.

Sa­gad sa mga langgam gikan sa na­sod sa China, Siberia, Rus­sia, Mon­go­lia, Tai­wan ug Ja­pan nga mu mi­grate sa Olango matag win­ter months aron man­gita og pagkaon nga ipundo nila sa ilang lawas aron sa ila­hang biyahe padung New Zealand ug Aus­tralia hang­tod sa pag­ba­lik nila kon asa sila gikan haron man­git­log. Sa kat­a­pu­san sa Septem­bre hang­tod sa Mayo mag­tapok ang daghang mi­gra­tory birds sa Olango sanc­tu­ary.

Du­gokon ang sanc­tu­ary tun­god sa ka abunda ni­ini sa pagkaon sama sa mga lag worms, shrimps ug gag­may nga isda. Gawas sa mga pagkaon, nahimo usab kin­ing puy-anan sa mga langgam tun­god sa man­grove for­est nga anaa sa sanc­tu­ary.

Sa P30, maka­su­lod ka na sa sanc­tu­ary og dunay guide nga mukuyog nimo nga mag­dala og tele­scope aron sa mas lin­gaw nga bird-watch­ing.

An­gayang mag bird- watch­ing sa udto ngadto sa hapon kon kanus-a hu­nas ang da­gat kay sa kahu­nasan man mag­taak-taak ang mga langgam aron man­guha og pagkaon.

PHO­TOS BY TONEE DESPOJO

ANG Chi­nese Egret uban lang sa pip­ila ka klase sa mga mi­gra­tory birds nga makit-an sa Olango Is­land Wildlife Sanc­tu­ary.

PHO­TOS BY TONEE DESPOJO

MGA langgam nga Curlew nag guk­danay su­lod sa sanc­tu­ary.

ANG Cebu Libre team nam­i­naw sa tour guide bahin sa mga patakaran sa sanc­tu­ary.

MGA Korean tourists mibisita sa bird sanc­tu­ary sa Olango Is­land, Cebu.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.