FAST FACT: Olango Is­land

Cebu Libre - - NEWS - / NI DAFNE WENCES LAO

Ang Olango is­land usa sa gi ngan­lan nga “First Wet­land of Na­tional Im­por­tance for Water­fowls.” Gideklara kini ni Pres­i­dent Co­ra­zon Aquino isip usa sa mga “pro­tected ar­eas” pinaagi sa Procla­ma­tion No. 903. Apil usab ang Olango group of is­lands sa Ram­sar List of Wet­lands of In­ter­na­tional Im­por­tance.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.