Gretchen tin­ray­dor daw ng mga taong mi­na­hal at nat­u­lun­gan

Cebu Libre - - NEWS -

“WHEN you have a good heart, you help too much, you trust too much, you give too much, you love too much, this is what hap­pen in the end.”

Gretchen Bar­retto posted a photo of a car­i­ca­ture which showed him be­ing back­stabbed, “I came acro s s this post. Re­post @ lor­na­to­lenti­nofer nan­dez @ sylvi­a­sanchez This is so TRUE and I re­al­ized That i am still in the process of heal­ing from this,” cap­tion ni La Greta.

When it sur­faced on a pop­u­lar webs i te, marami ang nam-bash sa sis­ter­aka ni Clau­dine Bar retto.

“May su­pe­ri­or­ity com­plex ka kasi to cover up for your deep i n s e c u r i t y. Ma­ganda ka pero matanda na , medi­ocre ang tal­ent, hindi nakat­a­pos— pero Dada is all you need. Lonely dyan sa lu­gar mo kahit nakahiga ka sa Her mes.”

“Buti nga! feel­ing alta kse! may post pa na may body­guards siya! Hel­lur! Tinalo anak ni Lu­cio Tan! Kaloka! Kak­ab­wisit kayab a n g a n ! M a gpakum­baba ka na lang sa pam­ilya mo!”

‘ Yan ang aria ng mga bash­ers ni Gretchen. Ano’ng mase-sey mo La Greta?

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.