Nasak­pan nako akong uyab nag text text sa ex!

Cebu Libre - - FRONT PAGE - Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? Ipadala sa jude­ba­calso@gmail.com (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Dear Jude,

Gikapoy na kog hini­lakay an­ing akong uyab. In­gon siya love ko niya kaayo apan nasak­pan man nako nga sige gi­hapon sila ug sto­rya sa iyang ex. Three years na sila buwag Jude unya nisu­lod ko af­ter one year nga wala na sila, so dili pud ko re­bound love niya, di ba?

Karon wala man nako siya bawala gyud nga makigkita ug makigsto­rya an­ing iyang ex, kay ni trust lang gyud ko niya nga wala na gyud. Be­sides, murag ok ra man pud nako nga ang akong uyab dili bit­ter nga pagkatawo.

That was be­fore nako nabasa­han ilang text. Wala ko nanghi­labot sa iyang phone Jude, hon­est. Naka­padala man gud siya ug sayop nga mes­sage nako gamit iyang FB mes­sen­ger. Me­dyo flirty to, unya naka men­tion sa ngalan sa iyang ex. So while nat­u­log siya, dinha na nga akong gibasa ilang ex­change.

Ni angkon ang iyang ex nga gimin­gaw siya sa akong uyab, ug wala nay lain maka com­pare kuno niya. Ang mas sakit, ni angkon pud ning akong uyab nga us­a­hay maghuna-huna siya sa iyang ex, ug nganong ila man to gi­pasag­dan nga magk­abuwag kuno sila.

Usa na ni ka se­m­ana nako gi ag­wanta, and know­ing me, akong au­to­matic re­sponse kay mukalit lang kog kawala nga walay ex­pla­na­tion niya. Para nako gud, siya man ang sad-an, di ba? I do not owe him any ex­pla­na­tions kum­baga. Di man gud ko con­fronta­tional, and I’m not an in­se­cure per­son so wala ko nam­rob­lema nga makakita ug lain mu love nako. I just can­not live with the thought nga gimin­gaw siya ug lain nga naa ko sa iyang kinabuhi.

Unsa da­pat nako buha­ton? Candy Cane

Candy Cane,

Pride is the long­est dis­tance be­tween two peo­ple. Bisan un­saon ug bali-bali, ang garbo gyud ang pinaka layo nga dis­tan­sya sa duha ka tawo.

Sa akong usa ka tuig nga tinam­bag ug prob­lema diri sa atong col­umn, I have come to re­al­ize that most peo­ple nga musuwat diri nato duna nay de­ci­sion nga nabuhat sa ilang utok, nan­gita lang ka ug val­i­da­tion dinha para ma aksy­onan nimo. Lisod lang para nako muhatag ug tam­bag kay lim­i­tado man akong nahibaw-an sa sit­wasyon nimo, kay bisan pa ug daghan na ni­agi ani nga prob­lema, each story is still unique.

In this case, suwayan nako ug tam­bag gikan sa akong ex­pe­ri­ence, and ac­cord­ing to how I would face the sit­u­a­tion.

To be hon­est, I would do the same as you. Good­bye and good rid­dance, but re­ally…kung gimin­gaw sila sa usa’g usa, aw pag­ba­lik mo uy!

Sama nimo, dili sad nako ma ag­wanta maghuna-huna nga sam­tang gakuyog mi sa akong uyab, gimin­gaw diay siya sa iyang kanhe. Uy, kalami ba gud sa ilang gibati, gi­damay pa uroy ka.

Sala­mat na lang, pride can work both ways…duna sad kay gamayng garbo nga an­gay nimo ibilin sa imong kau­galin­gon su­lod sa pakipag re­lasyon. If that is gone, what is there left for you to hold on to, di ba?

On the other hand, para fair lang gyud, think­ing it is dif­fer­ent from act­ing it. Huna hu­naa, us­a­hay guilty pud ta ana. Duna tay mga pagma­hay us­a­hay sa atong part­ner ug us­a­hay maka huna huna tag daotan, min­ga­won pud ta tin­gali sa atong mga ex o man­gan­doy ta nga lain na lang unta atong nauyab. Us­a­hay, di ba?

Wala man nay prob­lema kung dili nimo aksy­onan imong gi­huna-huna. You can think it, but if you do not act on it, there is no need for guilt. Ang nakalisod lang an­ing sit­wasy­ona, nasak­pan nimo pinaagi ra pud sa iyang pag­buk­ing sa iyang kau­galin­gon sub­lim­i­nally…kana bitawng wala tuyo-a. Posi­ble nga sam­tang gi­padala to niya nga mes­sage, nis­agi ka sa iyang huna-huna tin­gali sa iyang guilt feel­ings mao nga na­padala niya nimo. That is a pos­si­bil­ity.

In any case, sakto ka that you do not owe him any ex­pla­na­tions, but it would be nice if you laid out your cards be­fore you leave.

Kahibaw ko nga na­had­lok ka nga ma­hata­gan nimo siya ug chance nga maka ex­plain, ug sa di­hang basin makalu­sot siya ug ma­su­lod ka lang ba­lik sa bulsa niya, so to speak. Kung mahitabo man na, sec­ond chance ex­ists as a term for a rea­son. But he will have to con­sider it fair warn­ing.

Pahinum­domi siya pal­i­hug lang nga wala nay term nga third chance. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Ku­tob ra gyud sa ikaduhang hi­gayon. Harsh ra? Jude

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.