Zika Virus

Cebu Libre - - NEWS -

ANG Zika virus kasagarang mukay­lap pinaagi sa pinaakan sa usa ka in­fected nga Aedes sakop sa hen­ero nga lamok. Kini nga mga lamok mas agre­sibo sa adlawan apan mahimo usab sila mopaak sa gabii.

Ang Zika mahi­mong ma­pasa gikan sa usa ka mab­dos nga babaye ngadto sa iyang fe­tus hi­n­ung­dan sa pip­ila ka de­pekto sa pagkatawo sa bata.

Wala pay nadiskubre nga bakuna o tam­bal alang sa maong virus.

ZIKA-CAR­RY­ING MOS­QUITO

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.