Bati kog nawng, diyosa siya… na ako man gi­hapon!

Cebu Libre - - FRONT PAGE - (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso) Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? Ipadala sa jude­ba­calso@gmail.com

Dear Jude,

Ac­tu­ally dili gyud ni prob­lema akong isulti nimo, ok ra ba kaha? Nali­pay lang ko sa akong kaagi maong gana­han nako i-share sa imong mga read­ers ug nanghi­naot ko nga duna pud silay makat- onan gikan sa akong ex­pe­ri­ence ba.

Nagkauyab man gud mi ni Rizel, fi­nally. Maka in­gon ko nga fi­nally kay ha­los 3 years na pud ko nan­guyab ani niya. Para makasabot ka sa akong kahim­tang, ako i-de­scribe nimo kam­ing duha ha. Dili ko gwapo, dili pud bati, apan di ka ka in­gon ma at­tract ka nako kay mubo man ko unya me­dyo chubby pa gyud. Si Rizel hi­noon, has­tang gwa­paha. Murag tanan beauty con­test sa among school siya gyud na makadaog Jude kay gawas sa nin­dot kaayo iyang nawng, sexy kaayo siya, unya bright pa gyud. Nah, maka in­gon lagi ka nga naay per­fect.

Syem­pre, wala pud siya nagku­lang ug man­guyab. Atong pana­hona na nag­sugod kog pan­guyab niya, murag 6 man tin­gali mi ato nag­dun­gan dun­gan. Ang uban mga cam­pus fig­ure pud, syem­pre naa diha ang cap­tain sa bas­ket­ball team, naa ang pinaka dato sa school, naa pud ang sama niya ka bright. Asa man ko puni­ton ato? Well, mao ni akong strat­egy…con­sis­tent ko. Wala ko magpa dis­cour­age nga naay mas gwapo ug mas dato nako, pur­sigido ko niya since day one. Ma­tod pa ni Rizel, bisan ug mas nagk­a­gusto siya atong usa, ang end­ing nako kuno kay kahibaw siya nga ako kuno ang labing mu­pangga niya.

In the end, one year na mi uyab Jude, ug mali­payon kaayo ko. Mao na ako ad­vice nako sa sama nako dili kaayo gwapo pero na in love ug mala diyosa nga babaye, sige lang brod. Pa­day­ona na. Mr. Lucky

Mr. Lucky,

You have stum­bled upon a univer­sal truth nga wala pa nasab­tan sa kadaghanang lalake (ug mayra pud)…ang gi­pan­gita ra gyud sa mga babaye gikan sa usa ka man­guyab, bisan kinsa pa nang bay­hana, mao ning tulo: CON­SIS­TENT, IN­SIS­TENT, PER­SIS­TENT.

Una, con­sis­tent. Usa­hay, kam­ing mga babaye (charot!) pa agion pa gyud ug pag test­ing ning mga lalake para gyud ma­suta namo ug unsa in­y­ong tu­mong ug tin­guha namo. Naay uban madugay mu­lubad, mawala dayon ang gana ug muba­lik sa dat­ing gawi. Makita dinhi namo ang tin­uod nga pagkatawo sa usa ka suitor, ug diri namo ma sep­a­rate ang wheat from the chaff, in­gon pa sa In­ingles. Ang dili con­sis­tent, nag­paila nga dili pud sin­cere sa iyang in­ten­syon diri namo.

Nan­gita pud mi ug laki nga in­sis­tent, kan­ing naay baru­ganan nga mu in­si­s­tir sa iyang gi­tuo­han nga sakto. Apan kini usa ka de­likado nga bal­anse, da­pat firm ka sa imong pagka in­sis­tent nga dili pud samok ug ham­bog. Girls ap­pre­ci­ate a man who knows what he wants and works to get it. If you are in­sis­tent nga kamo gyud duha magka­dayon, ug sa mga ga­may nga bu­tang sama sa asa mo man­gadto o asa mo man­gaon ug unsa iyang da­pat buha­ton (kung man­gayo siya ug tam­bag nimo), it shows that you are a man that we can de­pend on, and that is al­ways a good sign for a sta­ble re­la­tion­ship.

Ikat­ulo, kan­ing ilang gitawag nga per­sis­tent, ang ka­punay nga pag­ta­gad. Susama ni siya sa con­sis­tent apan it has some­thing to do more with the length of time…sa imong kaso, 3 years. Kung muabot ug in­gon ana imong pag­tan-aw sa usa ka babaye nga wala pa gani kasig­u­rado­han nga magkakamo, hi­labon na nga unom diay mo gadun­gan dun­gan ato, maka in­gon sab ang babaye nga, uy, taymsa…murag tin­uo­ray na­man gyud ning iyaha. Even­tu­ally, she will see that your devo­tion to her will stand the test of time. Ug para sa usa ka tawo, mao ni ang im­por­tante kung musu­lod ug usa ka re­lasyon, kay mao man atong gi­pan­gan­doy, di ba? Nga mu­lung­tad ni at­bang sa mga muabot nga pag­su­lay sa in­y­ong panag-uban duha.

So, yes, bisan pa ug diyosa ang in­y­ong gi­higugma, babaye lang gi­hapon na nga nan­gita sa pu­pareho nga mga karak­ter­is­tiko. Hi­naot pud nga mag­malam­pu­son in­y­ong re­lasyon!

Jude

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.