Arci bagong Hubadera Queen; ‘the best lead­ing lady’ para kay Echo

Cebu Libre - - SHOWBIZ KASIKAS -

HINDI sig­uro aware ang ilang fans ni Alden Richards na nakakasakit na sila. Saw a photo of Alden sa Twit­ter which showed his bruised hand. Na­mu­mula, may kalmot at parang na­ma­m­aga pa ang ka­may ni Alden na du­lot sig­uro ng ag­gres­sive fans. Awa ang naram­daman ng fans ng bi­nata nang ku­malat sa so­cial me­dia ang photo niyang iyon. “Sa mga fans ni Rj, pls con­trol your­selves, nasasak­tan po sya, na­susug­atan, tao rin po yan!” “Naawa ako Kay Alden, ang baitx2 na tao, tapos gnyan nang­yare.” “Mi­nor lang but ob­ses­sive fans might cause worse sce­nar­ios in the fu­ture.” “Wag nalang sana hawakan, di na­man yan santo eh. Tingnan nalang.” “Wawa na­man Alden di mga fans may gawa niyan ang true fans di da­pat sak­tan ang ar tista.” ‘Yan ang hanash ng fans ni Alden. WIN­NER ang nag­ing pi­lot episode ng Mag­pa­hang­gang Wakas.

Very sexy, very ma­ture at maeeng­ganyo ka tala­gang tit­i­gan ang mga seks­ing katawan nina Jeri­cho Ros­ales at Arci Muñoz. JUST saw pho­tos of Gil Cuerva, ang sinasabing bagong lead­ing man ni Jen­ny­lyn Mer­cado sa re­make ng isang Kore­anov­ela.

Span­ish-Filipino in­ter­na­tional model pala si Gil at kasalukuyang naka- base sa Hong Kong. That’s ac­cord­ing to his In­sta­gram ac­count, ha.

Say ni ka­to­tong Reggee Bonoan, may hawig si Gil kay Borgy Man­otoc. Pareho kasi silang square-jawed mod­els.

Pero sa tin­gin namin, mas guwapong hindi hamak si Gil kaysa kay Borgy. We love his hair sa kanyang mga pic­to­rial splat­tered on his In­sta­gram ac­count. His bushy eye­brows, full lips and long mane are to die for.

Should he be cho­sen to be Jen­ny­lyn’s new

Tala­gang pinaninindi­gan na ni Arci ang pagig­ing hubadera queen n g Ka p a m i l y a N e t w o r k . Marunong umarte, pero walang kaarte-arte sa katawan at malakas ta­laga ang sex ap­peal sa mga kalalak­i­han, ‘yan ang mga qual­i­ties ni Arci na nag­pataas ng kanyang pre­mium bi­lang ak­tres.

No won­der sin­abi ni Echo na “the best” para sa kanya si Arci among his lead­ing ladies. Sana lang ay ma-sus­tain ang ma­g­a­n­dang daloy ng kuwento ng Mag­pa­hang­gang Wakas pati na ang ma­g­a­gan­dang lu­gar na ip­ina­pakita sa serye. lead­ing man, tiyak na marami ang magkak­a­gusto sa kanya. Model na model ang dat­ing at mukhang yaya­manin.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.