Unsa’y nin­dot i-re­galo karong Valen­tine’s Day

Cebu Libre - - NEWS - ni Vanisa So­ri­ano

Love is in the air nasad tun­god kay hapit na ang Valen­tine’s Day. Apan kung nagli­bog pa kamu kung unsa ang in­y­ong i-re­galo sa in­y­ong spe­cial some­one, ania ang Valen­tine’s Day gift ideas nga pwede niny­ong kuhaan og in­spi­rasyon.

1) TANOM

Kay murag sum-ol na­man ang mga usual bou­quet of f l owe r s , mas maayo nga tanom nga buhi ang imung i-re­galo sa imung pinalangga haron sa pag­tubo ni­ini mu tubo usab ang in­y­ong gugma.

2) PAGKAON

Adunay pan­ul­ti­hon nga ang pinakadali nga paagi padung sa kas­ing- kas­ing mao ang tiyan. Ip­re­senta ang imung gasa nga pagkaon sa cre­ative nga paagi haron mas grabe ang kali­pay sa mata­gaan.

3) PETS

Kung ang imung hata­gan mahiligon sa pets, maayo kini nga pan­gre­galo, aron adunay mo-rep­re­senta kan­imu kung kamu magka-lagyo. Makata­bang ni aron ma­lin­gaw ug dili mag­min­gaw.

4) COU­PLE STUFF

Nin­dot pod nga i-re­galo ang para kaniny­ong duha sama s a cou­ple shirt or out­fits, sing- sing, pil­lows o mga bu­tang nga spe­cial kaniny­ong duha.

5) TICK­ETS

Dili ka masipyat kung movie ug con­cert tick­ets o travel tick­ets for two ang imung i-re­galo.

6) SPE­CIAL HEADPHONE SPLITTER

Nin­dot usab i-re­galo ang splitter tun­god kay pwede kang mam­i­naw og mu­sic sa usa ka cell­phone, daghan usab kini sa malls nga adunay cute nga de­signs.

7 ) CUS­TOM­IZED MUGS

Alang sa mga ginikanan o mga apo­han, nin­dot nga pahi­n­ung­dan ang ilang pagh­inigug­maay pinaagi sa cus­tom­ized nga mga tasa o di ba kaha wheel chairs o den­tures alang kanila.

8) ORAS

Apan wala nay mas mab­u­lukon pa nga re­galo kaysa oras nga imung ita­gana sa imung mga mi­na­hal. Ug ayaw lang kini ihatag sa Valentines Day kon dili sa tanang ad­law.

COU­PLE shirt ug cou­ple cell­phone case. (Tuo nga photo) Cou­ple mugs para sa atong mga pinang­gang apo­han.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.