Ang bu­lawang lu­gas sa Cat­mon

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Pierre An­gelie Cam­pos

Dakung garbo sa mga taga Cat­mon ang ilado na kaay­ong del­i­cacy sa maong lung­sod – ang Bud­bod Kabog.

Gani daghan nang mga res­i­dente sa Cat­mon ang nakakaplag og pang­inabuhian pinaagi sa paghimu ug pag­bali­gya ni­ini.

Nahin­abi namo si Cor­nello Doña, 53 anyos, usa ka man­g­lu­toay og bud­bod kabog sa lung­sod sa Cat­mon. Matud pa ni Noy Cor­nello nga sukad pa ni­ad­tong ulitawo pa siya, nag luto ug nag negosyo na siya’g bud­bod kabog.

Kini tun­god kay ang iya mis­mong mga ginikanan usa man sa mga karaan ug iladong tig-himo ni­ini sa ilang dapit.

Karon minyo na ug adunay tulo ka anak si Noy Cor­nello ug muk­a­bat na ngadto sa 27 ka tuig siyang nag negosyo sa pino ug bu­lawanong mga lu­gas.

Usa si Noy Cor­nello sa mga sikat nga tig himug bud­bod kabog sa Cat­mon. Matud pa niya nga maong lami ang iyang bud­bod kabog tun­god kay iyang gi­panig­uro nga kumpleto ug de kali­dad ang iyang mga reka­dos sama sa mil­let, asukar, lubi og ang iyang sikreto nga in­gre­di­ent.

Alang kaniya, dako kaayo ug nata­bang sa iyang pam­ilya ang bud­bod kabog.

“Nakata­bang gyud sa among pam­ilya, sa pagkaon, sa pag es­kwela sa akong mga anak, tanan,” matud pa ni Noy Cor­nello.

Nagkanayon usab si Noy Cor­nello nga ang iyang bud­bod kabog naabot na sa nagkalain-laing bahin sa kalibu­tan sama sa Canada.

Tun­god sa poten­syal sa maong pati­gayon, ang lokal nga kagamhanan sa lung­sod sa Cat­mon mi­hatag og fi­nan­cial as­sis­tance sa kapin 20 ka mga mag-uuma nga nananom og mil­let.

Matud ni Mayor Dan Jusay

nga 2 ka buki­rang barangay sa Cat­mon ang adunay tanum nga mil­let.

“Ang Barangay Ta­bili og ang Barangay Ag­suwao, hata­gan pod namo ang mga farm­ers og farm in­puts sama sa fer­til­iz­ers isip su­porta,” matud pa ni Mayor Jusay nga mi­angkon nga tun­god sa ilang bud­bod kabog, nahimung sikat ug in­ila ang ilang lung­sud.

LU­GAS sa mil­let ug ang l u t o na nga bud­bod kabog

MAYOR Dan Jusay

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.