ANG BUD­BOD KABOG FES­TI­VAL SA CAT­MON

Cebu Libre - - NEWS - ni Pierre An­gelie Cam­pos

Gi­pahi­gayon na usab sa lung­sod sa Cat­mon ang ika-12 nga Bud­bod Kabog Fes­ti­val isip ha­lad sa ilang Pa­tron nga si San Guillermo de Aqui­tania sa mi­ag­ing Biy­ernes, Pe­brero 10.

Ang Cat­mon nahimu­tang sa ami­hanang bahin sa lalaw­igan sa Sugbo, adunay gi­lay- on nga 57 kilo­met­ros gikan sa dak­bayan sa Sugbo.

Ang nahisgutang fes­ti­val gisug­dan og pa­rade ug street danc­ing com­pe­ti­tion nga gi­langkuban sa upat ka nagkalain laing tung­haan sama sa Cat­mon Na­tional High School, Cat­mon In­te­grated School, Tin­aby­onan Na­tional High School ug ang Ce­ferino Sususco Me­mo­rial Na­tional High School.

Matud pa ni Mayor Dan J us ayn ga aduna si lay unique ug orig­i­nal nga dance step sn gag ilang ku banog 10 steps gikan sap ag- tanum sa mil­let hang­tud sa paghimo ug pag­bali­gya sa bud­bod kabog.

Sa award­ing cer­e­mony, ang Cat­mon In­te­grated School mao ang gideklarar nga over­all cham­pion og sila usab ang nakadaog sa ritual show­down. Ang 1st run­ner up mao ang Catm on Na­tional High School, 2nd run­ner up ang Ce­ferino Sususco Me­mo­rial Na­tional High School og 3 rd run­ner up an gT ina byon an Na­tional High School.

Ang nakadaog sa street danc­ing com­pe­ti­tion mao ang Cat­mon Na­tional High School.

Mab­u­lokon og mali­payon ang mga katawhan sa pagsaulog sa pista. Bisag daghang mga tawo ang mibisita og mis­aulog ni­ini, hap­say og ma­li­na­won ang ti­book lung­sod.

PHO­TOS BY LITO TECSON

UPAT ka con­tin­gents ang mi­apil sa Bud­bod Fes­ti­val street danc­ing com­pe­ti­tion nga gi­pahi­gayon ni­ad­tong Biy­ernes. Ubos nga hu­lag­way, si Mayor Dan Jusay nan­guna sa open­ing pa­rade.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.