Nangabit akong mama, ta­bang!

(Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Cebu Libre - - FRONT PAGE - Jude

Dear Jude,

Du­gay na ko gaduda nga naay kabit akong mama. Oo, murag lahi kaayo ni nga sit­wasyon kay kasagaran ang laki man ang naay lain babaye. Buotan man gud kaayo akong papa Jude, dili ni siya con­fronta­tional. Basta naay gubot, muhilom ra ni siya. Mura siyag tamak-tamakan na lang sa akong mama.

Lately man gud sige larga larga akong mama kuyog iyang barkada nga sagol lalake ug babaye unya duda gyud ko anang usa niya ka amigo. Am­bot wala man pud koy proof gyud pero in­stinct na tin­gali ni as anak niya. Ako ba da­pat in­gnon akong uban mga ig­soon para maka imbesti­gar mi? Ako na lang bang solo­hon ang pag­pangsikot-sikot ani? Sul­ti­han kaha nako si papa? Tan-aw nako use­less man gi­hapon kay feel­ing nako wala man siyay buha­ton gi­hapon unya magka watak watak hi­noon mi an­ing kalak­iha. Ta­bangi intawn ko. MJ, 27, La­ban­gon

MJ,

Unsa sa tanan, dili pud ko mu uyon anang idea nga kay lagi buotan imong ama­han ug mas agre­sibo ang imong in­a­han, ma jus­tify nga mangabit imong mama. Ang in­fi­delity walay gip­ili nga per­son­al­ity, dunay mga buotan nga nangabit ug dunay sak­sakan sa ka maldita nga pirti intawn ka loyal sa ilang gi minyo-an. Hav­ing said that, dili pud nato ma dis­count nga dunay mga per­son­al­ity nga mas prone nga makasala in­ing in­fi­delity.

Di ko gana­han mu judge sa sit­wasyon hang­tod makakuha ko ug mas daghan nga im­por­masyon, pero gikan sa imong suwat, ang imong in­a­han murag wala na mali­pay ug ma kon­tento sa imong ama­han. Ini­tially, op­po­sites do attract. Daghan kog kaila nga mga manag-uyab o man­ag­ti­ayon kung diin ang hilomon nga lalake mao ang per­fect nga paris sa sabaan nga babaye, o vice versa. Mao ni ang gitawag nga they com­pli­ment each other, kay lisod man pud ug ex­actly alike silang duha. Kung silang duha ang saba, mabungkag tin­gali in­y­ong balay. Kung sila pud duha hilomon, aguy ka lisod sa ko­mu­nikasyon.

Strik­ing a bal­ance in any re­la­tion­ship, though, is al­ways im­por­tant. Kanang walay so­bra sa duha ka pikas, patas ra unta gyud. Pero mao ni ang pinaka lisod buha­ton gyud sa tanan.

Sa imong kaso, para nako dili an­gay sul­ti­han pa ang imong mga ig­soon ug hi­labon na imong ama­han. Ngano? Sama sa imong gi in­gon, puro ra ni pag­duda imoha, wala kay pruweba. Lisod na maka­sugod ug gubot nga wala tay backup, di ba? Di nato mabaro­gan ang atong akusasyon.

Ang sak­tong da­gan unta, para nako, mao ang pakipag atubang sa imong in­a­han. I sus­pect dili mo close, kay kung suod pa mo, mao na unta na imong unang gibuhat. If this is the case, be brave enough to con­front her with your doubts. Dunay risgo nga samot mo magkalayo sa imong in­a­han, apan duna puy posi­bil­i­dad nga kan­ing imong con­cern makapa re­al­ize niya sa imong pag amuma sa in­y­ong pam­ilya ug sa mga re­lasyon niny­ong tanan.

Sto­ryahi siya, re­mind her that as your fa­ther’s wife, it is her role—nga iyang gi saad sa atuban­gan sa Gi­noo ug sa balaod—nga iya kin­ing ubanan bisan sa pinaka ubos sa iyang kinabuhi. Ang usa pa ka pinaka lisod buha­ton, hi­l­abi na kung ang re­lasyon murag nagka de­te­ri­o­rate na gyud—mao ang pag­pahinum­dom sa imong in­a­han ug unsa iyang nahigug­maan sa imong ama­han in the first place.

Suwayi na nga ap­proach, basin pa diay malamda­gan siya ug makita niya ang iyang kaku­lan­gan dinha sa iyang bana ug ninyo iyang mga anak.

Good luck ug up­date me please!

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.